Delovi CV-a

CV jeste Vaša profesionalna biografija, dokument koji predstavlja Vas potencijalnom poslodavcu, i mora da sadrži Vaš lični pečat. Međutim, bez obzira što svako, pri pisanju CV-a koristi svoj jedinstveni stil i način predstavljanja informacija, CV mora da zadovolji određenu formu. Mnogi se pitaju kako sastaviti CV. Za početak treba znati da delovi CV-ja mogu da se podele na osnovne i sekundarne, kako bi izgled CV-a imao standardnu formu. U nastavku pročitajte kako napraviti CV, odnosno koji podaci čine osnovne i sekundarne delove CV dokumenta.

Da li ste sigurni u svoje znanje? Proverite ga putem online testa znanja.

Osnovni delovi CV-a

Osnovni delovi su: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo. Lični podaci podrazumevaju Vaše ime i prezime, mesto i godinu rođenja, adresu stanovanja i boravka (ukoliko se razlikuju), brojeve telefona. Podaci vezani za Vaše obrazovanje se odnose na sve stepene obrazovanja koje ste završili, sa navođenjem imena škole/fakulteta, eventualnim smerovima i specijalizacijama, kao i godinom upisa i završetka (osnovnu školu nije potrebno navoditi pošto je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno).

Radno iskustvo podrazumeva svo profesionalno iskustvo koje ste do trenutka prijavljivanja stekli, a koje je relevantno za poziciju i vrstu posla na koji se prijavljujete. Važno je napomenuti da radno iskustvo može biti stečeno i kroz praksu, volontiranje...

Sekundardni delovi CV-a

Sekundarni delovi CV-a se odnose na navođenje svih dodatnih aktivnosti koje mogu da pomognu Vašem boljem predstavljanju potencijalnom poslodavcu. Ovde se obično misli na različite seminare, treninge, predavanja, koja mogu biti relevantna za posao za koji se prijavljujete, a koja pokazuju Vašu težnju za usavršavanjem. Jedan od sekundarnih delova se mora odnositi i na veštine koje imate, a koje ste stekli bilo kroz formalno, bilo kroz neformalno obrazovanje.

Tu se obično misli na poznavanje stranih jezika, rada na računaru, ali i različitih veština koje su neophodne u modernom poslovanju (veštine prezentacije, pregovaranja, timskog rada, liderske veštine itd.). Takođe, u posebnom delu možete navesti i sve stipendije i preporuke koje imate, ali u tom slučaju, te podatke morate potkrepiti i odgovarajućim dokazima.

Svi ovi delovi podrazumevaju zasebne, jasno odvojene celine, jer je jedan od najvažnijih kvaliteta dobro napisanog CV-a preglednost i konkretnost. Podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim aktivnostima je potrebno hronološki odrediti, ali i te podatke navodtiti od hronološki najmlađeg do najstarijeg podatka. Takođe je neophodno navesti gde, kada ili na koji način su stečena dodatna znanja i veštine koje posedujete. Svi ovi podaci će znatno unaprediti kvalitet i izgled Vašeg CV-a.

DOGAĐAJI

Citat dana

Seti se: haos na radnom stolu, haos u glavi!
Anonimni autor