Intervju: pitanja usmerena na radno iskustvo i obrazovanje

Pitanja usmerena na radno iskustvo

Intervju

 1. Navedite mi specifičan primer problema koji ste imali na poslu i kako ste se izborili sa njim.
 2. Izvesno vreme niste radili. Čime ste se bavili u međuvremenu?
 3. Na kojim mašinama, alatima, programima ili na kojoj opremi znate da radite?
 4. Zašto ste napustili svoj poslednji posao?
 5. Šta vam se dopadalo/nije dopadalo na vašim prethodnim poslovima?
 6. Zašto želite da promenite posao?
 7. Da li ste ikada bili otpušteni? Zašto?
 8. Zašto ste menjali posao tako često?
 9. Navedite mi jedan primer kada niste bili saglasni sa politikom poslodavca. Šta ste učinili u toj situaciji?
 10. Šta vam se dopadalo kod vašeg šefa? A šta nije?
 11. U čemu niste bili saglasni sa pretpostavljenim?
 12. Ova pozicija nudi manje odgovornosti i manju platu nego vaša prethodna pozicija. Zašto ste zainteresovani za ovu poziciju?
 13. U vašoj prijavi za posao piše da ste privremeno otpušteni. Šta ćete uraditi ako vas bivši poslodavac pozove na posao?
 14. Opišite mi tipičan radni dan u prethodnoj kompaniji u kojoj ste radili.
 15. Šta ste naučili iz poslova na kojima ste radili?
 16. Imate li nešto protiv toga da mi proverimo preporuke vašeg bivšeg poslodavca?
 17. Recite mi nešto o povišicama, unapređenjima, bonusima ili o specijalnim zadacima koji su vam bili dodeljeni na osnovu vašeg učinka.
 18. Koje dodatne odgovornosti u poslu ste preuzeli na sebe?
 19. Da li ste ranije radili ovaj tip posla? Opišite.
 20. Opišite u kakvom je odnosu bio vaš posao prema zaduženju vašeg odeljenja i vaše kompanije.
 21. Koje aspekte posla smatrate najprioritetnijim?
 22. Opišite mi poslednju situaciju kada ste bili ljuti na poslu.
 23. Recite mi kako ste napredovali u organizaciji.
 24. Opišite najznačajniju prezentaciju / izveštaj / dokument koji ste napravili.

Pitanja usmerena na obrazovanje

 1. Da li imate planove da nastavite studije? Da steknete neku višu diplomu?
 2. Šta vam se dopadalo/nije dopadalo u školi?
 3. Nikada niste diplomirali. Zašto?
 4. Opišite mi vaše obrazovanje.
 5. Opišite mi vaše najdragocenije iskustvo za vreme školovanja.
 6. Koji predmet u školi ste najviše voleli/volite? Zašto?
 7. Koji predmet u školi ste najmanje voleli/volite? Zašto?
 8. U kojim vanškolskim aktivnostima ste učestvovali / učestvujete? Šta ste na njima naučili?
 9. Koje ocene ste imali / imate u školi? Da li mislite da su ocene tačan pokazatelj onoga što možete da učinite? Zašto?
 10. Šta je presudilo da izaberete vašu studijsku grupu? Vašu školu?
 11. Kako je finansirano vaše školovanje?
 12. Da li osećate da je vaše obrazovanje bilo vredno? Zašto?