Pitanja koja bi trebalo da postavite na intervjuu

 1. Šta se dogodilo sa osobom koja je radila ovajQuestion posao?
 2. Koje bi kvalitete ili sposobnosti trebalo da ima idealan kandidat za ovo radno mesto?
 3. Da li biste mogli da mi opišete dužnosti na ovom poslu?
 4. Koliko je ljudi bilo na ovom radnom mestu u poslednje dve godine?
 5. Sa kakvom ću opremom, mašinama i alatima raditi?
 6. Ima li nešto što bih mogao/la da radim ili da naučim, kako bih brže savladao/la ovaj posao?
 7. Kakvo će biti moje radno vreme ako dobijem posao?
 8. Koji je uobičajen opseg plate za ovo radno mesto?
 9. Da li ću raditi sam(a) ili sa drugim ljudima?
 10. Kome podnosim izveštaj?
 11. Kakve su šanse za napredovanje u ovoj kompaniji?
 12. Koji su najveći problemi sa kojima bih, po vašem mišljenju, mogao(la) da se suočim u ovoj kompaniji?
 13. Koji su glavni zadaci i odgovornosti na ovom radnom mestu?
 14. Kako vaša kompanija planira da se širi/raste u narednih nekoliko godina?
 15. Mogu li da vidim prostor u kome bih radio?
 16. Mogu li da porazgovaram sa jednim zaposlenim ili sa dvoje njih?
 17. Zašto je dobro raditi u ovoj kompaniji?
 18. Da li imate neku literaturu o kompaniji koju bih mogao poneti sa sobom?
 19. Postoji li period probnog rada?
 20. Kako će moj učinak biti ocenjivan?
 21. Šta mi možete reći o novim proizvodima / uslugama koje kompanija planira da uvede?
 22. Kakva je pozicija ove kompanije na tržištu u ovoj oblasti?
 23. Sa kakvim izazovima se ova kompanija suočava? A odeljenje?
 24. Opišite jedan tipičan radni dan.
 25. Gde se ovo radno mesto nalazi u okviru organizacijske strukture?
 26. Kako biste opisali radnu atmosferu u vašoj kompaniji?
 27. Da li vaša kompanija podržava učešće u projektima u lokalnoj zajednici?
 28. Šta mislite da bi osoba koju zaposlite mogla da unapredi?
 29. Zašto tražite osobu za ovo radno mesto van kompanije?
 30. Da li je ovo novo radno mesto?
 31. Kako biste okarakterisali vaš liderski stil?
 32. Možete li mi opisati u kakvom je odnosu ovaj posao sa opštim ciljevima ovog odeljenja ili kompanije?
 33. Koji su važniji ciljevi koje biste voleli da vidite ostvarene na ovom poslu?