LIVE STREAM SEMINARA: SPIN TEHNIKA POSTAVLJANJA PITANJA U PRODAJNOM PROCESU

U subotu, 13. oktobra, od 10 časova pridružite nam se na besplatnim seminarima: „SPIN tehnika postavljanja pitanja u prodajnom procesu”, „Pregovarači u prometu nepokretnosti” i „Skok u život zvani pravo – pravna i poslovna sposobnost fizičkih i pravnih lica”.

slika

SPIN tehnika postavljanja pitanja u prodajnom procesu

SPIN tehnika postavljanja pitanja smatra se jednom od savremenih prodajno-pregovaračkih tehnika, koja je promenila pristup prodajnom procesu tako što se prešlo sa strategije „nuđenja” na strategiju prepoznavanja potreba klijenata. Tvorac SPIN tehnike Nil Rakam je utvrdio da uspešni prodavci veoma vešto prepoznaju etapu kada je klijent spreman da donese odluku o kupovini: „To je onaj momenat kada podrazumevana potreba klijenta pređe u izričitu”. Koliko puta nudimo svoje proizvode i usluge klijentima, a da ih nismo ni pitali imaju li potrebu za njima?! Istraživati potrebe klijenata moguće je samo ako im postavljamo sistemska pitanja. Ovde se i rešava ona dilema ko treba da priča više – prodavac ili kupac? SPIN tehnika se smatra najboljom i najsavremenijom prodajnom veštinom koja se primenjuje u kompleksnoj prodaji. Tenika podrazumeva veštine postavljanja situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi u svrhu bržeg prevođenja podrazumevane potrebe u izričitu.

Iskustvo profesionalca: Zoran Milašinović

zoranZoran Milašinović je partner i osnivač Omega Consulting Teama i profesionalni konsultant i predavač sa višegodišnjim radnim iskustvom. Do osnivanja Omega Consulting Teama bio je član svetski poznate konsultantske mreže Adizes sa sedištem u Santa Barbari. Zoran je zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) AD. Poslovna znanja sticao je radom na različitim menadžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama (Zepter International i Orbit Handels GmbH). Svoje bogato iskustvo u radu sticao je pre svega na ruskom tržištu, a 2001. rukovodstvo kompanije Zepter International Rusija proglasilo ga je za najboljeg direktora te godine. U vreme boravka i rada na ruskom tržištu učestvovao je u pripremi i realizaciji važnih projekata u vezi sa širenjem poslovanja na ovom tržištu, organizaciji i upravljanju ljudima i prodajnom mrežom, izboru i obuci kadrova, organizaciji logistike i postprodajne podrške, uvođenju novih proizvoda na tržište, kreiranju sistema motivacije i nagrađivanja. Aktivno je učestvovao u otvaranju većeg broja predstavništava na teritoriji Ruske Federacije. Konsultantski poslovi kojima se bavi su dominantno iz oblasti organizacije i vođenja prodaje, kao i iz oblasti organizacije i upravljanja kompanijama. Sve aktivnosti sprovodi u neposrednom radu sa klijentom uključujući najuže rukovodstvo firme, rešavajući i najsloženije zahteve klijenta. Predavačke aktivnosti. Realizovao je na stotine otvorenih i in-house seminara u zemlji i u inostransvu. Zoran vlada najsavremenijim prodajnim tehnikama, kao što je SPIN tehnika prodaje. Sva predavanja i seminare izvodio je na svom maternjem i ruskom jeziku. U radu sa klijentima koristi metodologije najvećih svetskih stručnjaka i uspešno ih prenosi na članove tima. Redovno učestvuje na mnogim seminarima i simpozijumima kako u zemlji, tako i u inostranstvu

Gde i kada

Seminar će biti održan 13. oktobra, u prostorijama na četvrtom spratu Palate Beograd – Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, s početkom u 10 časova​.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 13. oktobra u 10:00 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

LIVE STREAM

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejla: office@razvoj-karijere.com.

Pregovarači u prometu nepokretnosti

Pregovaranje je proces koji se sastoji od određenog broja faza. Za svaku od faza moguće je identifikovati i izdvojiti određene elemente čije poznavanje i praktikovanje vode ka uspešnom konačnom ishodu samih pregovora. Stoga se na pregovaračke sposobnosti ne gleda kao na urođeni talenat, jer, iako je dobrodošao, u savremenom i promenljivom okruženju on nije dovoljan. Uspešno pregovaračko ponašanje i postupanje sve više zavise od poznavanja teorijskih osnova i najbolje prakse pregovaranja. Pod pojmom proces pregovaranja podrazumevaće se celokupno opisan postupak dogovaranja (pregovaranja), pri čemu će se posebno voditi računa o zaštiti obe strane u pregovorima uz poštovanje etičkih vrednosti i posebno principa pravičnosti.

Pregovaranje je kontrolisani komunikacijski proces sa ciljem rešavanja „sukoba” interesa dve pregovaračke strane ili više njih. To je poseban oblik socijalne interakcije, oblik suživota u različitostima. Konačni rezultat pregovora nikad nije predodređen. Mora se biti svestan činjenice da se pregovara sa osobom koja, takođe, ima svoje interese i ciljeve koje želi, u njemu odgovarajućim granicama, da ostvari.

slika1Iskustvo profesionalca: Milić Đoković

Milić Đoković je magistar menadžmenta nekretnina. Trenutno radi u Institutu za nekretnine kao savetnik direktora, vodeći konsultant za procenu vrednosti nepokretnosti i investicioni konsalting. Autor je knjige „Osnovi prometa nepokretnosti” i koautor „Posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti I i II”. Članstvo u strukovnim organizacijama: potpredsednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije, predsednik nadzornog odbora Klastera nekretnina Srbije, član predsedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije, vođa grupe za edukaciju grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije, predsednik stručnog saveta Nacionalnog udruženja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, član skupštine Nacionalnog udruženja posrednika u prometu nepokretnosti Srbije (NUPS), predsednik Udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja nepokretnosti srbije (USSVIP). 

Gde i kada

Seminar će biti održan 13. oktobra, u prostorijama na četvrtom spratu Palate Beograd, u novom prostoru – Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, s početkom u 11 časova​. 

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 13. oktobra u 11:00 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejla:office@razvoj-karijere.com.

 

Skok u život zvani pravo – pravna i poslovna sposobnost fizičkih i pravnih lica

Pravna sposobnost podrazumeva mogućnost imanja prava i obaveza i stiče se rođenjem, a gubi se smrću ili proglašenjem osobe umrlom. Poslovna sposobnost obuhvata mogućnosti sticanja, menjanja, prenošenja i gašenja prava i obaveza svojim radnjama. Pravno lice je suštinski organizacija koja ima prava i obaveze u građansko-pravnim odnosima. Pravno lice je uvek i pravno i poslovno sposobno, ne postoji poslovno nesposobno pravno lice. Fizičko lice je fizički subjekt koji to postaje svojim rođenjem i ostaje do smrti. Sa gledišta poslovne sposobnosti, fizička lica su ili potpuno nesposobna ili ograničena, tj. delimično sposobna, ili potpuno sposobna. Poslovna sposobnost nužno pretpostavlja pravnu. Pravnu sposobnost stiče lice koje je živo rođeno, a gubi je smrću.

slika 3Iskustvo profesionalca: MSc Miloš Kostić

Rođen u Boru 17. 5. 1987. godine. Završio Gimnaziju „Bora Stanković” u Boru. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 31. 8. 2010. godine. Master studije iz međunarodne pravne oblasti završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Trenutno je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti privatnog prava. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 28. 4. 2016. godine. Advokatski ispit položio je pred Advokatskom komorom Beograda 24. 5. 2018. godine. Licencirani je medijator Rešenjem Ministarstva pravde br. 740-09-636/2016-22 donetog 10. 2. 2017. godine, sa sertifikatom o završenoj usko specijalizovanoj obuci medijatora iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu – mobinga. Veliku pažnju poklanja izučavanju teorije privatnog prava i poseduje veliko iskustvo stečeno u oblasti privrednog prava, imajući u vidu obavljeni pripravnički staž u Erste Bank AD Novi Sad, te zaposlenju u Societe Generale Banka Srbija AD Beograd. Tečno govori engleski jezik, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

Gde i kada

Seminar će biti održan 13. oktobra, u prostorijama na četvrtom spratu Palate Beograd, u novom prostoru – Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, s početkom u 12 časova​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obavešteni.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 13. oktobra u 12:00 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejla: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovani se razlikuju od neobrazovanih isto kao živi od mrtvih.
Anonimni autor