edeja software

logoedeja software je servisno orijentisana kompanija. 

Fokus kompanije je na projektovanju i razvoju softvera visoke kompleksnosti za biznis klijente.

edeja software je orijentisana ka tehnološkoj ekspertizi u opštem smislu i sebe vidi kao kompaniju koju klijenti prepoznaju upravo po toj tehnološkoj ekspertizi. S druge strane, jedan od ciljeva kompanije jeste da je sadašnji i budući zaposleni prepoznaju kao firmu u kojoj mogu da uče, usavršavaju se i pronađu profesionalne izazove, i to sve zahvaljujući njenoj tehnološkoj ekspertizi.

Web site: www.edeja.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Suština znanja je da ga primeniš, ako ga imaš! Ako ga nemaš, priznaj i uči!
Konfučije