Ellecta Digital

ellectaEllecta Digital je nezavisna agencija za digitalni marketing, digitalno oglašavanje i digitalnu produkcju, koja pruža integrisanu uslugu strateškog planiranja i vođenja vašeg nastupa u digitalnom svetu.

Web: www.ellectadigital.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Učenje je ono što ce u XXI veku odrasli raditi da bi živeli i radili.
S. Dž. Perelman