Infos

infosINFOS Banjaluka je privatna agencija, registrovana za sistemski inženjering, consalting, projektovanje i programiranje. Osnovana je 1988. god . Bavimo se razvojem kvalitetnog aplikativnog softvera, upravljačkih Informacionih sistema, DSS Decision Support Systems- sistema za podršku odlučivanju, ekspertnih sistema, širokom obrazovnom djelatnošću osoblja i korisnika određenih sistema, strateškim planiranjem razvoja informacionih sistema, konsaltingom u domenu strategijskog menadžmenta. 

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko smo zapamtili niti čak koliko znamo. Obrazovanje se sastoji od toga koliko razlikujemo ono što znamo i ono što ne znamo.
Anatol Frans