Internet of Things Sales Representative (m/f) – DunavNET

dnDunavNET (www.dunavnet.eu) je novosadska kompanija koja se bavi dizajnom i razvojem IoT rešenja za globalno tržište u oblastima pametnih gradova, poljoprivrede i industrije. Uz sopstvena rešenja koja licencira korisnicima, DunavNET pruža usluge iz domena digitalne transformacije poslovnih procesa, odnosno kreiranja novih digitalnih servisa i proizvoda. Kroz aktivno učestvovanje u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima iz programa H2020, kompanija stiče znanja iz novih oblasti koja, samostalno i u saradnji sa partnerima, pretače u nova rešenja.

DunavNET je član više međunarodnih udruženja AIOTI (Alijansa za IoT inovacije) i IoT Foruma,  čiji je i jedan od osnivača. DunavNET je Microsoft-ov Silver Cloud Platform partner.

Ovom prilikom prosledili su nam konkurs za poziciju:

Prijava:

  • Svoj CV i motivaciono pismo pošaljite na: info@dunavnet.eu.
  • U subjectu mejla naglasiti: Naziv pozicije i naziv škole (ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy, FSU i ITS)
  • Krajnji rok za prijavu je: 14.3.2018.
  • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.