Kompanija Merkur BH osiguranje otvara dve pozicije

Merkur Versicherung je najstarije privatno zdravstveno osiguranje u Evropi. Sa radom je počelo u junu 1798. godine kao "Institut za pomoć starim, obolelim i nezaposlenim osobama u Gracu".

Merkur International počeo je sa radom kao deo koncerna Merkur.
Godine 1992. formira ćerke kompanije u Sloveniji (Merkur Zavarovalnica). Širenjem posla i razvojem u Sloveniji stvorene su pretpostavke da se u 1996. formira ćerka kompanija u Hrvatskoj, 2003. u Bosni i Hercegovini, 2007. u Srbiji, i 2008. godine u Crnoj Gori. Sva ova društva čine Merkur International Holding  AG Graz, koji ima 5 društava kćerki u bivšoj Jugoslaviji, 46 filijala na ovim prostorima i preko 530 zaposlenih u njima.
 
Kao lider na tržištu BiH u životnom osiguranju, svojim osiguranicima Merkur osiguranje nudi sledeće produkte osiguranja:

  • osiguranje života,
  • osiguranje od nezgode/nesrećnog slučaja,
  • osiguranje imovine,
  • putno zdravstveno osiguranje,
  • kao jedina osiguravajuća kuća u BiH nudi osiguranje troškova lečenja matičnim ćelijama/stanicama.

Ovom prilikom prosledili su nam konkurse za pozicije:

Prijava:

  • Svoj CV i motivaciono pismo pošaljite na: dpm@merkur.ba.
  • U subjectu e-maila naglasite: naziv pozicije i naziv škole (ITAcademy ili BusinessAcademy).
  • Krajnji rok za prijavu je: 31.8.2015.
  • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

DOGAĐAJI

Citat dana

Nije siroče onaj ko je ostao bez roditelja, nego je siroče onaj ko je ostao bez znanja i odgoja.
Anonimni autor