Mlađi inženjer za servise telefonije – Orion telekom

orionOrion telekom je finansiran od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, kao i od najvećih evropskih hedž fondova koji vide potencijal u razvoju telekomunikacionog tržišta u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Kompanija je fokusirana na akvizicije, integraciju i razvoj drugih telekomunikacionih resursa, sa ciljem da isporuči najkvalitetnije linije fiksne telefonije i internet konekcije za privatne i poslovne korisnike. Razvijeni regionalni centri Orion telekoma nalaze se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Misija im je da obezbede najkvalitetnija i inovativna rešenja u odabranim tržišnim segmentima (privatni korisnici, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća, javni sektor i veleprodaja) u skladu sa potrebama klijenata, a vizija je da postanu najpouzdaniji telekomunikacioni operator u Srbiji.

Ovom prilikom prosledili su nam konkurs za poziciju:

Prijava:

  • Svoj CV pošaljite na: konkurs@oriontelekom.rs.
  • U subjectu mejla naglasiti: Naziv pozicije i naziv škole (ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i ITS). 
  • Krajnji rok za prijavu je: 19.1.2018.
  • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.