Praktikant u oblasti grafičkog dizajna – Beogradska otvorena škola

bosBeogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

BOŠ je alternativna obrazovna organizacija, koja svojom inovativnošću predstavlja korektivni faktor obrazovanja i obrazovnog sistema u Srbiji. Kao pionir u istraživanju informaiconog društva u Srbiji, razvoju originalne e-learning metodologije i platforme, uključila je brojne nastavnike i univerzitetske profesore u ovaj oblik učenja i rada, kojom su stekli veštine za uključivanje u globalne e-learning programe svetskih univerziteta. Na originalno razvijenoj e-learning platformi koja je razvijana u skladu sa aktuelnim tehničkim tendecijama ali i lokalnim tehničkim mogućnostima, obučeno je na hiljade ljudi: državnih službenika, studenata, nastavnika, univerzitetskih profesora, srednjoškolaca, eksprata različitih oblasti. Prvi blog u Srbiji razvio je BOŠ 2006. godine.

Ovom prilikom prosledili su nam konkurs za praksu:

Prijava:

  • Svoj CV i motivaciono pismo pošaljite na: prakse@bos.rs.

  • U subjectu mejla naglasiti: Naziv pozicije i naziv škole (ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy, FSU ili ITS).

  • Krajnji rok za prijavu je: 14. 9. 2018.

  • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

DOGAĐAJI

Citat dana

Svest da nešto ne znaš je prvi korak ka znanju!
Bendžamin Dizraeli