Retail Management Training Program

Kompanija Delhaize Serbia objavljuje konkurs za talent program Retail Management Training #DareToBeaLion! Konkurs je otvoren od 20. marta do 20. aprila, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na https://posao.delhaize.rs/

Kroz proces selekcije biće izabrani polaznici buduće generacije programa koji će imati prilike da svoju karijeru grade u okviru Sektora operacija u vodećoj kompaniji u retail industriji.

sl1

O programu 

Retail Management Training program se odvija u 4 faze, gde se nakon svake od faza vrši evaluacija polaznika i donosi se odluka o spremnosti za prelazak u narednu fazu programa.

Faza I – Početna stanica na putu kroz program jeste pozicija vođe smene u nekoj od naših prodavnica Maxi formata. Faza traje 6 meseci, za vreme kojih će polaznici imati priliku da provedu po 3 meseca u 2 različite prodavnice i da na taj način što bolje ovladaju veštinama naophodnim za obavljanje ovog posla, kako bi mogli da ih nadograđuju kroz naredne faze programa. 

Faza II – Ukoliko se nakon prve faze proceni da su polaznici stekli znanja i veštine neophodne za prelazak u sledeću fazu, narednih šest meseci provode na poziciji zamenika poslovođe u prodavnicama Maxi ili Shop&Go formata. Faza traje 6 meseci za vreme kojih će polaznici ponovo provesti po 3 meseca u 2 različite prodavnice. 

Faza III –  Nakon procene da je polaznik ovladao zaduženjima koje obuhvata pozicija zamenika poslovođe i da je spreman da pređe u sledeću fazu programa, polaznik narednih 6 meseci provodi na poziciji poslovođe u nekoj od prodavnica Maxi ili Shop&Go formata. Kao i u prethodnim fazama, polaznik će za vreme trajanja faze biti u prilici da vodi 2 različite prodavnice.

Po završetku treće faze, polaznik ima priliku da svoju karijeru nastavi u okviru Sektora operacija ili se pak odluči  za neki od drugih Sektora u kompaniji Delhaize Serbia u skladu sa veštinama, znanjima i ličnim preferencijama samog polaznika. 

Faza IV - Polaznici koji svoju karijeru nastavljaju u Sektoru operacija prelaze u četvrtu fazu programa koja podrazumeva shadowing sa kolegama koji rade na poziciji Distrikt menadžera, gde se uz direktnu saradnju sa kolegama na najbolji način stiče uvid u zaduženja, ali i uči sam posao od ljudi sa dugogodišnjim iskustvom. 

Po završteku programa polaznici koji su uspešno prošli kroz sve faze imaju priliku da karijeru dalje grade na poziciji Distrikt menadžera ili nekoj od pozicija supervizorskog ili menadžerskog nivoa u okviru Službe podrške i Lanca snabdevanja. 

Uslov za kandidate je da imaju završen fakultet i manje od dve godine radnog iskustva. Takođe, neophodno je da kandidati dobro poznaju engleski jezik, imaju razvijene komunikacione veštine, pokazuju inicijativu, kao i spremnost za učenje i kontinuirano usavršavanje. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 20. aprila na linku: http://posao.delhaize.rs/.

 

#DareToBeaLion