Slađana Petrović

slikaSlađana Petrović je rođena u Beogradu. Po obrazovanju je profesor civilne odbrane. Završila je Višu školu unutrašnjih poslova i Fakultet civilne odbrane (danas Fakultet Bezbednosti) u Beogradu. Pohađala je brojne seminare i učestvovala u radionicama na temu kriminalistike.

Organizovala je i realizovala informativne obuke iz oblasti prepoznavanja i suzbijanja kriminalnih aktivnosti. Aktivno učestvuje u operativnim projektima u cilju prepoznavanja i sprečavanja pojavnih oblika kriminaliteta različitih predmetnih tipova.Danas je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Seminari:

DOGAĐAJI

Citat dana

Mislim da bi trebalo da svi idu na koledži i steknu diplomu, a onda da provedu šest meseci radeći kao barmen i šest meseci kao vozač taksija. Tek onda bi stvarno bili obrazovani.
Al Mekgvajer