Adacta

AdactaGrupa Adacta bavi se razvojem i uvođenjem poslovno-informacionih rešenja, poslovnim savetovanjem kao i uvođenjem promena u preduzećima. Sav naš rad usmeren je na sadržajna poboljšanja i napredak poslovanja naših klijenata. Sarađujemo sa uspešnim uslužnim, trgovačkim i proizvodnim preduzećima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim ustanovama. Njihov uspeh se temelji na poznavanju poslovnih sadržaja i korišćenju napredne informacione tehnologije kao i na marljivosti i istrajnosti koje obezbeđuju rezultate i zadovoljstvo naših klijenata i zaposlenih.
Grupu Adacta danas čine preduzeća u Beogradu, Ljubljani, Zagrebu i Trstu kao i podružnica u Mariboru. U Grupi radi više od 230 stručnjaka koji su uspešno učestvovali u više od 350 projekata obnove poslovno-informacionih sistema. Grupa godišnje ostvaruje 13 miliona evra prometa. Uz podršku klijentima u regionu sve češće sarađuju i sa velikim međunarodnim preduzećima u EU, Rusiji, Aziji i Severnoj Africi.

Web site: www.adacta.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan