24.8.2019. Primeri dobre i loše prakse izrade veb sajta

DOGAĐAJI

Citat dana

Ko zna da ne zna, najviši je, ko misli da zna, ograničen je. Ko prepoznaje svoju ograničenost, nema granica.
Lao Ce