DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje treba da počne od sebe samoga.
Ludvig Fojerbah