Kolosek

Kolosek IT je kompanija fokusirana na razvoj izuzetnog softvera. Ovde se razvijaju web aplikacije koje menjaju svet ili će to tek učiniti.

Fokusiraju se na razvoj mladih kompanija koje svojom idejom i duhom mogu da budu nove vodilje u svetu. Novi Google, Apple ili slične kompanije se rađaju svaki dan, oni im pomažu tehnološki da idu u dobrom smeru. Takođe, sarađuju sa nekim od najvećih kompanija na svetu.

Web site: www.kolosek.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Znalac je onaj koji zna da je informacija skoro uvek nepotpuna, često netačna, izmišljena, lažna, obaveštenje koje nas navodi na stranputicu – jednostavno pogrešna.
Rasel Bejker