Citat dana

Znanje napreduje koracima, a ne skokovima.
Tomas Makolej