Citat dana

Nema znanja koje nije moć!
Ralf Valdo Emerson