Action Global Communications

Action Global CommunicationAction Group Communications je osnovana na Kipru 1971. Danas ona povezuje 40 zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, Balkanu, Rusiji, Centralnoj Aziji, Bliskom istoku, Južnoj Americi i istočnom Mediteranu.
Svaka kancelarija Action group je deo globalnog tima, ali je u isto vreme fokusirana na efektivno poslovanje domaćeg tržišta. Sa više od 300 profesionalaca u svojoj mreži, zaposleni u ovoj kompaniji poseduju odlične komunikacione veštine shodno multijezičkom okruženju. Sa ovakvim timom Action Group je razvila portfolio u raznim industrijskim sektorima.
Action Global Communications je posvećena inovativnim idejama, koje se baziraju na dogovorenim strategijama, koje uključuju kulturalne, socijalne, političke i ekonomske aspekte zemalja u kojima posluju.

Web site: www.actiongroup.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Učenje je ono što ste znali celog života, ali na drugi način.
Doris Lesing