Activa Grupa

ActiviaActiva Grupa d.o.o. osnovana je 2009. godine s ciljem ponude programa koji je u svetu prisutan dugi niz godina, ali nedovoljno poznat i prihvaćen kod nas, kako u društvu, tako i u poslovnoj praksi.

Kroz njihov program najma možete ostvariti najam nekretnina: stambeni objekti, poslovni objekti, zemljište; zatim najam pokretnina: vozila i druge pokretne imovine.

Web site: www.activagrupa.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je! Izbegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna, dete je! Naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna, spava! Probudite ga! Ko zna, a zna da zna, mudar je! Sledite ga!
Konfučije