Saga

sagaOd svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u regionu se nalazi na petom mestu. Tokom poslednje 23 godine, ostvarila je partnerstva sa više od 70 renomiranih preduzeća iz ICT industrije. Konstantno se širi u regionu i investira u zaposlene, njihovo obučavanje i povećanje njihovog nivoa znanja i veština. U 2009. godini, Saga je postala deo New Frontier Group – najperspektivnije grupacije ICT preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Web site: www.saga.rs

Kompanija Saga organizuje besplatnu obuku

Od svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u ...
Pročitaj više »

Kompanija Saga otvara radna mesta

Od svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u ...
Pročitaj više »

Otvorena pozicija u kompaniji Saga

Od svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u ...
Pročitaj više »

Novi oglasi u kompaniji Saga

Od svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u ...
Pročitaj više »

iOS/Android programer - Saga

Od svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u ...
Pročitaj više »