Telenor

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.

Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.

Telenor Srbija teži da bude pokretačka snaga u stvaranju, pojednostavljivanju i uvođenju naprednih komunikacionih usluga i rešenja za tržište Srbije.

Do danas, Telenor  je ostao najveći strani investitor u Srbiji, koji kontinuirano ulaže u lokalnu ekonomiju, društvo, kulturu i očuvanje životne sredine.
 
Web site: www.telenor.rs

Kompanija Telenor otvara nova radna mesta

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.Telenor ...
Pročitaj više »

Kompanija Telenor otvara novu poziciju

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.Telenor ...
Pročitaj više »

Nova radna mesta u kompaniji Telenor

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.Telenor ...
Pročitaj više »

Novo radno mesto u kompaniji Telenor

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.Telenor ...
Pročitaj više »

Tri nove pozicije u kompaniji Telenor

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.Telenor ...
Pročitaj više »

Nova radna mesta u kompaniji Telenor

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u logoNorveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom.Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006.godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i poslovnog života.Telenor ...
Pročitaj više »

Tri nove pozicije u kompaniji Telenor

Kompanija Telenor je najveća telekomunikaciona kompanija u Norveškoj, a u svetskim razmerama – jedan od provajdera sa najbržim rastom. Telenor je prisutan na tržištu Srbije od 2006. godine, a u međuvremenu je postao najveći mobilni operator u zemlji, sa više od 3 miliona zadovoljnih korisnika iz svih sfera privatnog i ...
Pročitaj više »

Pet novih pozicija u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Tri nove pozicije u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Dve nove pozicije u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Tri nove pozicije u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Osam otvorenih konkursa u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Nova pozicija u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Novi konkursi u Telenoru

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Novi oglasi u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Nove pozicije u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

4 nova oglasa u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

6 novih konkursa u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »

Nove pozicije u kompaniji Telenor

Telenor je šesti po veličini mobilni operator u svetu sa vlasničkim interesom u 11 mobilnih operatera širom Evrope i Azije i u 19 zemalja u kojima posluje VimpelCom (gde je Telenor vlasnik sa udelom od 31,67 odsto), sa 149 miliona korisnika (ne računajući VimpelCom Ltd.), od čega je 3,25 miliona ...
Pročitaj više »