p3 communications

p3Od 1996, kada je osnovan, P3 communications  je napredovao i razvio se po pitanju svojih glavnih domena i preokupacija, proširivši na taj način i krug klijenata. Satoji se od filijala: P3 automotive, P3 aviation, P3 communications, P3 energy & storage, P3 marketing & sales, P3 systems, P3 North America, P3 ingenieurs, P3 voith aerospace.

P3 communications nudi tehničke konsultacije i usluge za telekonunikacionu industriju. Akreditovan je kao test-laboratorija u oblasti telekomunikacija. Asortiman usluga za pristupne i bazne mreže zasniva sa na velikoj profesionalnoj stručnosti zaposlenih u domenu mobilne i fiksne telefonije.

Web site: www.p3-group.com

Kompanija P3 Communications otvara nova radna mesta

Od 1996, kada je osnovan, P3 communications  je napredovao i razvio se po pitanju svojih glavnih domena i preokupacija, proširivši na taj način i krug klijenata. Satoji se od filijala: P3 automotive, P3 aviation, P3 communications, P3 energy & storage, P3 marketing & sales, P3 systems, P3 North America, P3 ...
Pročitaj više »

Kompanija P3 communications otvara radna mesta

Od 1996, kada je osnovan, P3 communications  je napredovao i razvio se po pitanju svojih glavnih domena i preokupacija, proširivši na taj način i krug klijenata. Satoji se od filijala: P3 automotive, P3 aviation, P3 communications, P3 energy & storage, P3 marketing & sales, P3 systems, P3 North America, P3 ...
Pročitaj više »

Kompanija P3 communications otvara pozicije

Od 1996, kada je osnovan, P3 communications  je napredovao i razvio se po pitanju svojih glavnih domena i preokupacija, proširivši na taj način i krug klijenata. Satoji se od filijala: P3 automotive, P3 aviation, P3 communications, P3 energy & storage, P3 marketing & sales, P3 systems, P3 North America, P3 ...
Pročitaj više »

Otvorena pozicija u kompaniji P3 communications

Od 1996, kada je osnovan, P3 communications  je napredovao i razvio se po pitanju svojih glavnih domena i preokupacija, proširivši na taj način i krug klijenata. Satoji se od filijala: P3 automotive, P3 aviation, P3 communications, P3 energy & storage, P3 marketing & sales, P3 systems, P3 North America, P3 ...
Pročitaj više »