Hatorum

logoHatorum je centar za edukaciju iz muzikoterapije i savetovanje, koji angažuje profesionalne muzikoterapeute i postavlja temelje muzikoterapije u našoj zemlji.

U saradnji sa Udruženjem muzikoterapeuta Srbije (www.muzikoterapija.rs) i pod okriljem Evropske muzikoterapijske konfederacije (www.emtc-eu.com), Hatorum promoviše muzikoterapiju kao profesiju i školuje profesionalni kadar muzikoterapeuta, deficitaran u našoj zemlji i zemljama okruženja.

 

Hatorum prezentuje inovativne i tematske edukativne programe i radionice, predstavlja savremena dostignuća i istraživanja, specijalizovane metode i sredstva u oblasti muzikoterapije, muzičke medicine i muzičke tehnologije.

Hatorum organizuje predavanja, tematske radionice, specijalizovane grupne i individualne edukativne programe koji se odnose na savladavanje praktičnih znanja i veština kod građanstva svih starosnih grupa, od najranijeg detinjstva do duboke starosti.

Web site: www.hatorum.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je! Izbegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna, dete je! Naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna, spava! Probudite ga! Ko zna, a zna da zna, mudar je! Sledite ga!
Konfučije