DDOR Novi Sad

DDOr Novi Sad DDOR Novi Sad, pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje „Novi Sad“.
Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.

Početkom novembra meseca 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., je odobrio početak sprovođenja upravljanja i koordinacije nad kompanijom Fondiaria Sai S.p.A. kao i nad preduzećima koja ova kompanija već ima u okviru svog sistema upravljanja i koordinacije, a u koje spada i DDOR Novi Sad a.d.o., čime je kompanija „DDOR Novi Sad“ postala deo grupacije Gruppo Assicurativo Unipol.

Web site: www.ddor.co.rs

Otvorena pozicija u kompaniji DDOR Novi Sad

DDOR Novi Sad, pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje „Novi Sad“.Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.Početkom novembra meseca 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo ...
Pročitaj više »

Otvorene pozicije u kompaniji DDOR Novi Sad

DDOR Novi Sad, pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje „Novi Sad“.Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.Početkom novembra meseca 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo ...
Pročitaj više »

Otvorena pozicija u kompaniji DDOR Novi Sad

DDOR Novi Sad, pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje „Novi Sad“.Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.Početkom novembra meseca 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo ...
Pročitaj više »

Otvorena pozicija u DDOR Novi Sad

DDOR Novi Sad pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje „Novi Sad”.Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije „Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.Početkom novembra meseca 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo ...
Pročitaj više »

Senior Java Developer

DDOR Novi Sad pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje „Novi Sad“. Od januara 2008, godine posluje kao članica grupacije Fondiaria SAI, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji. Početkom novembra meseca 2012. godine, kompanija DDOR Novi ...
Pročitaj više »