NIS

logoNIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih nenergetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.
Bavi se istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, prometom naftnih derivata i realizacijom projekata u oblasti energetike.

Kompanija u Srbiji poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, kao i mrežu benzinskih stanica u Srbiji i u zemljama u regionu. U skladu sa svojom strategijom da postane lider u okruženju, NIS je poslovanje proširio i tržište regiona: Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku.

Uz obnovljen i modernizovan masovni brend NIS Petrol, NIS širi i premijum brend Gazprom.
Kao podrška evropskim integracijama Srbije otvoreno je i predstavništvo u Briselu. Pored toga, predstavništva kompanije rade i u Rusiji, Turkmenistanu, Angoli, Bugarskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji.
Ruska kompanija „Gasprom njeft“ poseduje 56,15 % akcijskog kapitala NIS-a dok je 29,87 % akcija NIS-a u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima. Akcijama NIS-a trguje se na Beogradskoj berzi.

Web site: www.nis.eu

DOGAĐAJI

Citat dana

Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je! Izbegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna, dete je! Naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna, spava! Probudite ga! Ko zna, a zna da zna, mudar je! Sledite ga!
Konfučije