Bisoftis

logoBisoftis je osnovan od strane IT profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom u razvoju softvera za poslovnu primenu. Od 2011. godine posluje kao samostalna kompanija koja radi na razvoju i održavanju velikog broja poslovnih aplikacija čiji je korisnik kompanija NIS-Gazprom Neft.

Domen primene Bisoftisovih softverskih rešenja je veoma širok: od aplikacija za upravljanje transportnim sredstvima i uslugama, preko upravljanja dokumentima, HR procesa, aplikacija za podršku ISO sistemima upravljanja kvalitetom, do povezivanja i razmene podataka između različitih sistema i baza podataka. 

Bisoftisov tim teži da konstantno uvodi inovacije u svoja rešenja i da uspostavi dugoročnu saradnju sa klijentima, negujući profesionalnu i odmerenu poslovnu kulturu.

Web site: www.bisoftis.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je! Izbegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna, dete je! Naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna, spava! Probudite ga! Ko zna, a zna da zna, mudar je! Sledite ga!
Konfučije