CVision

logoCVision je agencija za zapošljavanje, osnovana od strane stručnjaka iz različitih oblasti HR-a. Njihova misija je da budu sinonim za agenciju koja stalno postavlja više standarde u oblasti ljudskih resursa. Cilj im je da, u saradnji sa klijentima, adekvatnom selekcijom kadra Vaš poslovni potencijal podignu na viši nivo. Unapređuju uspešnost Vašeg poslovanja uštedom Vašeg vremena i obezbeđivanjem pouzdanih i kvalitetnih zaposlenih.    
   
Svojim klijentima pružaju sveobuhvatnu uslugu prilikom traženja i selekcije potrebnih kadrova. Istovremeno, njihova poslovna politika je da se pažnja posvećuje i njihovim kandidatima. Procenjujući njihove potencijale u skladu sa sposobnostima i interesovanjima, aktivno traže posao za njih. Pristup poslu je profesionalan i etičan, a najbolja preporuka su zadovoljni klijenti i kandidati. Efikasno dolaze do rešenja. Traže pravog kandidata za Vašu firmu. Kombinuju najnovije metode selekcije u model najefikasnijeg procesa.

Web site: www.cvision.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je! Izbegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna, dete je! Naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna, spava! Probudite ga! Ko zna, a zna da zna, mudar je! Sledite ga!
Konfučije