Mibral

logoMibral je kompanija u privatnom vlasništvu, sa sedištem u Sarajevu.

Prisutna je na bosansko-hercegovačkom tržištu od 1977. godine, sa širokom ponudom građevinskih i zanatskih usluga.

Kompanija Mibral trenutno zapošljava više od 50 ljudi različitih struka i profila − inženjere, ekonomiste, građevinske i mašinske tehničare, zanatlije, opšte radnike, kao i rukovodioce građevinskih i pretovarnih mašina i vozače.

 

Politika poslovanja kompanije Mibral zasniva se na uspešnom spoju stručne kompetencije, tehničke opremljenosti i potpunoj primeni standarda i propisa iz oblasti građevinarstva.
 
Web site: www.mibral.ba

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko smo zapamtili niti čak koliko znamo. Obrazovanje se sastoji od toga koliko razlikujemo ono što znamo i ono što ne znamo.
Anatol Frans