DM Dokumenten Management GmbH

LoDM Dokumenten Management GmbHbo-dms je kompletan sistem za upravljanje dokumentacijom. Njegova stateless tehnologija omogućava pristup dokumentima čak i u uslovima kada loše konekcije ili slaba propusna moć mreže izbacuju iz stroja standardne dokument menadžment sisteme.

Lobo-dms može da ponudi:
Jeftin startni paket
Rešenje za preduzeća srednje veličine sa veoma velikom vrednošću za uloženi novac
Stratešku dokument menadžment platformu za velike kompanije.

Web site: www.lobodms.com

Senior .Net programer, .Net programer

DM Dokumenten Management GmbH ogranak u Kragujevcu je softverska projektantska kuća koja već 12 godina realizuje projekte u zemlji i inostranstvu u domenu razvoja i implementacije softverskih rešenja za sisteme za upravljanje elektronskom dokumentacijom. U saradnji sa matičnom firmom u Nemačkoj, rade na razvoju profesionalnog dokument menadžment softvera i na ...
Pročitaj više »