QUANTUM - AutoMARKET

quantumQUANTUM - AutoMARKET je softverska kompanija koja se bavi razvojem sveobuhvatanog sistema
proizvoda i usluga koji unapređuju i automatizuju sve procese poslovanja u vezi sa obradom asortimana
autodelova, njihovim ažuriranjem, predstavljanjem i prodajom.
QUANTUM - AutoMARKET je zastupnik i partner kompanije TecAlliance za 5 zemalja regiona, kao i Gold
partner kompanije Microsoft.

Web site: www.automarket.rs