NO LIMIT TECHNOLOGY

nltNO LIMIT TECHNOLOGY je registrovana 2001. godine sa namjerom da u grad i u okruženje u kome posluje donese nove ideje i informatičke standarde. Prvi smo pokrenuli Computer Shop u gradu, prodaju informatičke opreme na principu Cash and Carry, a iste godine i počeli sa prodajom, instalacijama i održavanjem računovodstvenog-knjigovodstvenog softwera postižući zavidan uspjeh implementirajući u velikom broju firmu na teritoriji BiH.

Firma se razvijala u smjeru sistem integratora, što je praktično odmah i postala. Značajan iskorak je napravljen 2006. godine ulazeći u posao Internet providinga pružajući uslugu širokopojasnog pristupa Internetu u vrijeme kada su veliki operateri imali samo DialUp pristup. Uslijedio je kontinuirani rast firme, pa se logično, na providing nadovezao posao kablovskog operatera, tako da smo u 2010. uveli kablovski Internet i televiziju i, opet kao prvi, digitalnu MMDS televiziju.

Firma trenutno upošljava 11 stalno uposlenih radnika i u stalnoj smo potražnji za kvalitetnim usposlenicima. Trenutno u našem portfoliju imamo prodaju informatičke opreme na veliko i malo, proizvodnja i održavanje softvera, servis informatičke opreme, održavanje telekomunikacione opreme i intervencije kod korisnika usluga Telekoma Slovenij, računarske mreže...

DOGAĐAJI

Citat dana

Znalac je onaj koji zna da je informacija skoro uvek nepotpuna, često netačna, izmišljena, lažna, obaveštenje koje nas navodi na stranputicu – jednostavno pogrešna.
Rasel Bejker