19. 9. 2020. Javni nastup i moć uvjeravanja publike

DOGAĐAJI

Citat dana

Uspeh je rezultat neprestane brige za postizanje cilja.
Disraeli