7.3.2020. Napravi svoj plan razvoja karijere u HR-u

DOGAĐAJI

Citat dana

Neznanje je uvek spremno da se samo sebi divi.
Nikola Boalo