AKTIVA sistem

logoAKTIVA sistem je računovodstvena agencija sa širokom lepezom ekonomsko-finansijskih i pravno-administrativnih usluga namenjenih malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.
Agencija je prisutna na tržištu preko dve decenije, a počiva na uspešnoj kombinaciji mladih i iskusnih stručnjaka ekonomskog usmerenja.

Osnovne delatnosti agencije AKTIVA sistem su: osnivanje preduzeća i radnji, računovodstvo sa izradom završnih računa i poreskih prijava, platni promet i drugi odnosi sa bankama, obračun zarada i kadrovski poslovi, izrada pečata i štambilja, te poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Uz sve usluge uključeno je profesionalno i stručno savetovanje.

Web site: www.aktivasistem.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Kapital je suviše skup da bi se poverio neznalicama.
Anonimni autor