AKTIVA sistem

logoAKTIVA sistem je računovodstvena agencija sa širokom lepezom ekonomsko-finansijskih i pravno-administrativnih usluga namenjenih malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.
Agencija je prisutna na tržištu preko dve decenije, a počiva na uspešnoj kombinaciji mladih i iskusnih stručnjaka ekonomskog usmerenja.

Osnovne delatnosti agencije AKTIVA sistem su: osnivanje preduzeća i radnji, računovodstvo sa izradom završnih računa i poreskih prijava, platni promet i drugi odnosi sa bankama, obračun zarada i kadrovski poslovi, izrada pečata i štambilja, te poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Uz sve usluge uključeno je profesionalno i stručno savetovanje.

Web site: www.aktivasistem.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Education is what survives when what has been learned has been forgotten. Obrazvoanje je ono što preživi kada se zaboravi ono što je naučeno.
B. F. Skiner

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: