Armin Čičak

AC bwArmin Čičak trenutno radi u kompaniji IZI mobil, a višegodišnje iskustvo je sticao kao stručni saradnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK. Magistrirao je u oblasti komunikacijske tehnologije. Kao pokretač servisa za instruktivnu nastavu mojprofesor.ba, angažovan je na držanju predavanja i kreiranju besplatnog edukacijskog sadržaja za učenike. Svaki dan radi sa desetinom polaznika, na polju motivacije i organizacije, kreativnog učenja i podrške. 

DOGAĐAJI

Citat dana

Znanje je moć, naročito ako znate nečije tajne.
Etel Vots Mamford