Customer Service Manager

Komunikacija sa klijentima radi pružanja i procesuiranja informacije kao odgovora na upite o proizvodima i uslugama.

Glavni zadaci i odgovornosti:

 • Managerdirektan kontakt sa korisnicima usluga i proizvoda putem telefona, elektronskim putem ili licem u lice,
 • brz odgovor na zahteve korisnika,
 • upravljanje i rešavanje korisničkih žalbi,
 • nabavljanje i evaluacija svi relevantnih informacija radi upravljanja upitima i žalbama,
 • izrada korisničkih uverenja,
 • procesuiranje narudžbenica, formi, aplikacija i zahteva,
 • direktni zahtevi i nerešena pitanja za označene izvore,
 • upravljanje korisničkim nalozima,
 • čuvanje transkripta korisničkih interakcija i transakcija,
 • snimanje detalja upita, komentara i žalbi,
 • snimanje detalja preduzetih akcija,
 • upravljanje administracijom,
 • komunikacija i koordinisanje u unutrašnjim službama,
 • praćenje korisničkih interakcija.

 Obrazovanje i iskustvo:

 • završena srednja škola, opšte obrazovanje,
 • poznavanje principa i prakse podrške korisnicima,
 • poznavanje relevantnih računarskih aplikacija,
 • brzo kucanje,
 • poznavanje administrativnih procedura,
 • poznavanje proizvoda.

Ključne kompetencije:

 • razvijene interpersonalne veštine,
 • komunikacione veštine,
 • veštine aktivnog slušanja,
 • rešavanje realnih problema,
 • obraćanje pažnje na detalje,
 • skupljanje podaka i razvrstavanje,
 • orijentacija na podršku korisnicima,
 • prilagođavanje,
 • inicijativnost,
 • visok prag tolerancije.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: