Customer Service Manager

Komunikacija sa klijentima radi pružanja i procesuiranja informacije kao odgovora na upite o proizvodima i uslugama.

Glavni zadaci i odgovornosti:

 • Managerdirektan kontakt sa korisnicima usluga i proizvoda putem telefona, elektronskim putem ili licem u lice,
 • brz odgovor na zahteve korisnika,
 • upravljanje i rešavanje korisničkih žalbi,
 • nabavljanje i evaluacija svi relevantnih informacija radi upravljanja upitima i žalbama,
 • izrada korisničkih uverenja,
 • procesuiranje narudžbenica, formi, aplikacija i zahteva,
 • direktni zahtevi i nerešena pitanja za označene izvore,
 • upravljanje korisničkim nalozima,
 • čuvanje transkripta korisničkih interakcija i transakcija,
 • snimanje detalja upita, komentara i žalbi,
 • snimanje detalja preduzetih akcija,
 • upravljanje administracijom,
 • komunikacija i koordinisanje u unutrašnjim službama,
 • praćenje korisničkih interakcija.

 Obrazovanje i iskustvo:

 • završena srednja škola, opšte obrazovanje,
 • poznavanje principa i prakse podrške korisnicima,
 • poznavanje relevantnih računarskih aplikacija,
 • brzo kucanje,
 • poznavanje administrativnih procedura,
 • poznavanje proizvoda.

Ključne kompetencije:

 • razvijene interpersonalne veštine,
 • komunikacione veštine,
 • veštine aktivnog slušanja,
 • rešavanje realnih problema,
 • obraćanje pažnje na detalje,
 • skupljanje podaka i razvrstavanje,
 • orijentacija na podršku korisnicima,
 • prilagođavanje,
 • inicijativnost,
 • visok prag tolerancije.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje je stvorilo bezgraničnu populaciju koja je sposobna da čita, ali nije sposobna da razlikuje šta je vredno čitanja.
Džordž Makoli Treveljan

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: