Elementi tima

Veličina tima igra važnu ulogu. Timovi najčešće imaju 3 do 20 članova. U tom smislu razlikujemo male timove (2–4 ) i velike timove (12+). Mali timovi su složniji, članovi tima prisniji, više se trude da budu u dobrim odnosima. Veliki broj članova može dovesti do formiranja podgrupa, pa lakše dolazi do konflikta. U svakom timu postoji potreba za različitim timskim ulogama. Skladan broj svih timskih uloga daje idealan tim, tj. tim koji ima izgleda za uspeh. Svaki član, u skladu sa svojim osobinama i sklonostima, preuzeće i po nekoliko uloga u timu. Efikasnost tima zavisi od članova tima, koji moraju biti orijentisani na posao. Razvitak tima je dinamičan proces. Većina timova se nalazi u neprestanom stanju promena.

rkbujbkgPrva faza u razvoju tima je formiranje. Članovi se međusobno upoznaju i pokušavaju zbližiti. Zajedničko delovanje još nije započeto. Različita znanja se ne prepliću i tim još uvek deluje razjedinjeno.

Druga faza je orijentisanje. Nakon upoznavanja i privikavanja na zajednički rad, grupa počinje postepeno poprimati obeležja tima.

Treća faza je izrastanje. Tim se sređuje i učvršćuje u skladnu celinu.

Četvrta faza je faza razvijenog tima. Zajednički ciljevi postaju ciljevi svakog člana tima. Svako ispunjava svoju timsku ulogu, usklađen je rad svakog sa svakim, a celi tim je okrenut zajedničkom cilju. Članovi tima odišu samopouzdanjem, svi su svesni timske snage.

Na život i rad svake grupe, a posebno tima, utiču grupne norme. Norme su poželjni i prikladni oblici svakodnevnog ponašanja u grupi. Norme su interna pravila, navike i običaji koji važe za sve članove. Mogu se usvajati formalnim načinom, kroz propisana pravila, ali najčešće su nepisane i poštuju se spontano. Značajne su za tim, jer određuju granice prihvatljivog ponašanja. S obzirom na uticaj koji norme mogu imati na delovanje tima, nikako ne može biti svejedno kakve su one.

Razlikuju se četiri grupe uslova koje opravdano smatramo izvorima kohezivnosti. To su:

  • motivi, tj. motivacijska baza članova grupe,
  • karakteristike grupe kao što su ciljevi grupe, način delovanja, ugled i dr.,
  • očekivanja članova i procena da se članstvom ta očekivanja ostvaruju,
  • upoređivanje zadovoljstva i koristi koje se postižu u grupi s procenom moguće koristi od članstva u drugim sličnim grupama.

hkesdbvilfsrPovezanost tima redovno će biti u skladu s načinom na koji ga doživljavaju njegovi članovi. Ako ih privlači timski rad i osobe koje su u njega uključene, osećaju li privrženost grupi i njenim ciljevima, i ako doživljavaju grupu „svojom“, stepen povezanosti će biti visok.

Rezultat timske povezanosti možemo gledati preko morala i timske efikasnosti. Poznato je da je moral veći u visoko povezanim timovima zbog povećane komunikacije među članovima, prijateljske klime u timu, odanosti timu i samog učestvovanja članova u odlučivanju i aktivnostima. Dakle, visoka povezanost pozitivno utiče na zadovoljstvo i moral članova tima.

I pored izvanrednog planiranja i formulisanja strategije rada u timu, skoro uvek dolazi do izvesnih problema, koji značajno mogu da poremete odnose među članovima tima, a samim tim i da ugroze konačni ishod projekta na kome tim radi.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje je stvorilo bezgraničnu populaciju koja je sposobna da čita, ali nije sposobna da razlikuje šta je vredno čitanja.
Džordž Makoli Treveljan

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: