Kako napisati CV na engleskom

Na današnjem globalnom i dinamičnom tržištu rada, sa veštinama koje su priznate svuda u svetu, možete naći zaposlenje i u domaćoj i u stranoj firmi. Zbog toga je važno da vaš CV, osim na srpskom, imate i na engleskom, nemačkom ili nekom drugom svetskom jeziku.

U zavisnosti od firme u kojoj konkurišete, mogu vam tražiti da pošaljete samo CV na engleskom ili nemačkom ili da, pored CV-ja na srpskom, dostavite i CV na jednom od vodećih svetskih jezika.

Pravila pisanja CV-ja na stranom jeziku slična su onima koja važe za CV na srpskom. Pored toga možete naći i veliki broj primera kako napisati CV na engleskom ili nemačkom.

Kako napisati CV na engleskom – vodite računa o pravopisu

CV na engleskom možete dobiti jednostavnim prevođenjem sa srpskog ili ga možete napisati posebno.

Jedno od osnovnih pravila pisanja CV-ja na bilo kom jeziku jeste: obratiti pažnju na gramatiku i pravopis.

Primeri testova za posao

Ovo je posebno važno kada radnu biografiju sastavljate na engleskom, a on vam nije maternji jezik. Dakle, vodite računa da vam se ne provuku slovne, gramatičke i stilske greške. Ukoliko niste uvereni u znanje svog engleskog jezika, najbolje je da sastavite CV na srpskom, a potom date nekom stručnom prevodiocu na prilagođavanje.

Bez obzira na to da li sastavljate CV sami ili ste dali nekome da to učini za vas, na ovo treba posebno obratiti pažnju:

Vodite računa o tome da li je firma u kojoj konkurišete iz Velike Britanije ili SAD: u zavisnosti od toga koristićete british english ili american english, odnosno spelovaćete neke reči drugačije.

Takođe, pre nego što počnete da prevodite svoj CV, proverite da li je firma za koju konkurišete postavila CV obrazac na engleskom koji treba da ispunite ili su ostavili mogućnost da radna biografija bude u slobodnoj formi. U odnosu na ovo zavisiće da li ćete svoj CV moći da jednostavno prevedete sa srpskog na engleski ili ćete ipak morati da ga dodatno prilagođavate. Naravno, za svaki posao potrebno je posebno srediti i prilagoditi CV u pojedinostima i detaljima.

Šta je važno da sadrži CV na engleskom

I CV na srpskom i CV na engleskom imaju dosta sličnosti. Jednostavno, CV je međunarodni dokument koji bi trebalo da ima sličnu strukturu u celom svetu. Međutim, tržišta, kompanije i poslovna kultura razlikuju se od regiona do regiona. Zato nije loše da znate na koje elemente i delove CV-ja poslodavci sa engleskog govornog područja posebno obraćaju pažnju.

Rezultati istraživanja pokazali su da, kada je u pitanju CV na engleskom, poslodavci najviše gledaju sledeće elemente:

 • Prethodno radno iskustvo i pozicije: 45%
 • Kvalifikacije i veštine: 35%
 • Strukturu i lakoću čitanja: 25%
 • Pravopis i gramatiku: 14%
 • Obrazovanje: 9%
 • Lične osobine: 9%
 • Ključne reči: 2%
 • Kontakt informacije: 1%
 • Lična iskustva: 1%

Kada sastavljate svoj CV na engleskom, imajte na umu rezultate ovog istraživanja. Dakle, najveću pažnju obratite na elemente koji se najviše gledaju. Pokušajte da se na tim mestima predstavite u što boljem svetlu i posvetite im najviše vremena pri sastavljanju kako biste bili sigurni da ste ih dobro napisali.

Lep dodatak vašem CV-ju na engleskom može biti i dodavanje ključnih reči, koje poslodavcu mogu pomoći da odmah vidi šta može da očekuje da će naći u vašoj radnoj biografiji i da se zainteresuje za čitanje.

Kako treba da izgleda fotografija u CV-ju na engleskom

Kada sastavljate CV na engleskom, treba da imate na umu i to da li je firma u kojoj konkurišete iz Velike Britanije, Amerike ili iz neke evropske zemlje.

Zašto je ovo važno?

U Velikoj Britaniji, na primer, nije uobičajeno da u CV ubacujete svoju fotografiju. To se praktikuje samo ukoliko ste glumac i konkurišete za neki od poslova iz te oblasti. U evropskim zemljama, kao i u Srbiji, fotografija u CV dokumentu je podrazumevajući element.

U SAD se takođe ne uključuje fotografija jer to ostavlja mogućnost poslodavcu da pojedine kandidate odmah eliminiše na osnovu rasne, rodne ili starosne diskriminacije.

Često i u samom konkursu pri navođenju neophodne dokumentacije kompanije same istaknu da li je potrebno poslati i fotografiju.

Ukoliko uključujete svoju fotografiju, ona treba da bude slikana anfas, do ramena. Slobodno se nasmešite, ne slikate se za pasoš.

Svakako treba da znate da neki od najboljih primera CV-ja na engleskom ne sadrže fotografiju.

Lični detalji koje treba da uključite u CV na engleskom

Za razliku od Evrope i posebno Srbije, situacija je malo drugačija kada unosite lične podatke u svoj CV na engleskom. U zavisnosti od toga da li konkurišete za firmu iz Velike Britanije ili SAD, neke lične podatke ne morate da unosite zbog sprečavanja diskriminacije na osnovu pola, rase, godina…

Diploma u CV-ju na engleskom

Ukoliko konkurišete za posao u nekoj firmi sa engleskog govornog područja, a diplomu ste stekli u svojoj zemlji, onda bi dobro bilo da preko interneta potražite ekvivalent vaše diplome u zavisnosti od zemlje u kojoj konkurišete (V. Britanija, SAD, Australija…).

Takođe, kada popunjavate deo o obrazovanju, postoje razlike između V. Britanije i SAD: U Velikoj Britaniji potrebno je da unesete predmete koje ste studirali i ocene koje ste iz njih dobili, dok je u SAD potrebno samo da navedete diplome koje ste stekli u višem obrazovanju.

I u Velikoj Britaniji i u SAD možete da spomenete poslove koje ste radili tokom studiranja.

Propratno pismo na engleskom

Kada sastavljate propratno pismo na engleskom, pravila su slična kao i kod propratnog pisma na bilo kom jeziku. Vodite računa da vaše pismo ne bude predugačko, da bude koncizno i profesionalno napisano.

Svako propratno pismo, pa tako i ono na engleskom, ima sledeću strukturu:

 • obraćanje
 • uvodni deo
 • središnji deo
 • zaključni deo

Na jednu stvar treba da obratite pažnju kada pišete propratno pismo na engleskom:

Nemojte koristiti skraćivanja (contractions): isn’t, don’t, can’t, I’m…

Iako se koriste u pisanju, a posebno u govornom engleskom, ova skraćivanja su nepoželjna u propratnom pismu, gde želite da izgledate što profesionalnije.

Takođe, koristite Present Continuous kada govorite o svom sadašnjem radnom iskustvu, pa čak i o planovima u budućnosti, i Present Perfect kada govorite o prethodnim radnim i drugim iskustvima.

Ukoliko želite profesionalno dizajniran obrazac za propratno pismo na engleskom, možete ga preuzeti ovde i personalizovati po sopstvenoj želji i potrebama.

Razgovor za posao na engleskom

Ukoliko vaš CV na engleskom bude dobar, poslodavac će vas pozvati na intervju za posao koji će takođe biti na engleskom.

S obzirom na to da vam engleski nije maternji jezik, možete imati nešto veću tremu. Međutim:

ključ je u pripremi.

Kao i za intervju za posao na srpskom, potrebno je saznati dodatne informacije o kompaniji i poslu na koji konkurišete.

Međutim, priprema za intervju za posao na engleskom zahteva i obraćanje pažnje na dodatne detalje.

Razmislite o potencijalnim pitanjima i pripremite odgovore na njih na engleskom. Neka od najčešćih pitanja koja poslodavci postavljaju prilikom razgovora za posao na engleskom su:

 • How would you describe yourself?
 • What are your strengths?
 • What are your weaknesses?
 • Why do you want to work here?

Koncipirajte odgovore na engleskom, ali ih nemojte učiti napamet kako bi vaš intervju imao prirodan ton.

Ukoliko se prilikom odgovaranja zbunite, slobodno zamolite poslodavca da ponovi pitanje ili da ga drugačije formuliše. Ovo je normalna stvar koja se dešava prilikom intervjua i između ljudi kojima je engleski jezik maternji.

Još jedan dobar način pripreme za razgovor na engleskom jeste da ga odglumite sa nekim ko dobro govori taj jezik i ko vam može pružiti feedback. Vodite računa i o brzini kojom govorite, kao i o tome da li su vaši odgovori dovoljno jasni. Ljudi imaju tendenciju da govore brže kada su nervozni.

DOGAĐAJI

Citat dana

Nije siroče onaj ko je ostao bez roditelja, nego je siroče onaj ko je ostao bez znanja i odgoja.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: