Kako birati menadžera?

Top-menadžeri u kompaniji se regrutuju iz redova zaposlenih, dok ponekad dolaze eksterno, iz neke druge radne sredine. Postavlja se pitanje na koji način menadžer ljudskih resursa može da obezbedi proces regrutacije i selekcije koji će omogućiti odabir najboljeg kandidata za ovakvu poziciju.

ManagerNajpre, menadžer ljudskih resursa se mora pridržavati analize radnog mesta i opisa posla koji je, za ovu funkciju, dobijen iz tog dokumenta. Veoma je važno da sve vreme vodi računa o industrijskoj grani kojoj organizacija za koju radi pripada, kako ne bi propustio specifične zahteve, vezane za ovu poziciju. Dobar kandidat je osoba sa iskustvom na različitim poslovima u toj grani industrije.

Najvažnije veštine koje bi trebalo da poseduje osoba koja je kandidat za visoku menadžersku poziciju su interpersonalne i komunikacijske veštine, koje joj omogućavaju da poslovnu viziju i strategije prenese na ostale zaposlene. Pri tome treba uskladiti menadžerski stil sa onim koji je karakterističan za kompaniju. U protivnom, može doći do konflikta i otpora.

Istraživanje u kome je učestvovao veliki broj menadžera, za koje su njihove kolege, organizacije i nezavisni procenjivači ocenili kao veoma uspešne, pokazalo je da postoje izvesne zajedničke osobine. Na osnovu dobijenih podataka sačinjen je opšti psihološki profil uspešnog menadžera.

Osobine koje su posedovali svi menadžeri:

 • ambicioznost,
 • sklonost ka promenama,
 • prihvatanje odgovornosti i rizika,
 • materijalna orijentacija,
 • unutrašnji lokus kontrole,
 • sklonost ka razvijanju vlastitih planova,
 • težnja za vođstvom.

Ne treba zaboraviti ni to da je sama organizacija sredina u kojoj se mogu razviti uspešni menadžeri. Nije uvek neophodno tragati za novim talentima. Osobe koje su već zaposlene u organizaciji i imaju tehničko iskustvo mogu, uz pomoć menadžera ljudskih resursa, razviti veštine koje će im omogućiti da postanu uspešni lideri.

Ključne liderske osobine koje bi menadžeri trebalo da poseduju su:

 • usredsređenost na posao,
 • demonstriranje i promovisanje korporativnih vrednosti,
 • motivisanje i inspirisanje drugih,
 • efikasno reagovanje na promene,
 • preuzimanje odgovornosti za rezultate,
 • efikasan i prikladan komunikacijski stil.

Navedene osobine mogu biti korišćene kao parametri pri selekciji i procenjivane u bihejvioralnom intervjuu, ili mogu biti kriterijumi pri evaluaciji, proceni performansi i planiranju treninga.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: