Koje osobine Vas čine timskim igračem?

U uslovima savremenog poslovanja, jedna od najvažnijih veština koju bi menadžer ljudskih resursa trebalo da poseduje jeste organizacija i upravljanje timovima. Organizacije se sve više oslanjaju na timove u rešavanju zahteva koji se pred njih postavljaju i zato je dobra selekcija članova tima veoma važna za njihovo optimalno funkcionisanje.

Da bi selekcija bila adekvatno sprovedena, važno je o timu razmišljati kao o grupi čiji članovi imaju komplementarne veštine i koji su okupljeni oko zajedničke svrhe, za čije su ostvarenje podjednako odgovorni. Timovi se razlikuju od drugih grupa, jer su odgovornost, učinak i privrženost cilju zajednički. Timski rad ima jako motivaciono i sinergetsko dejstvo na ponašanje i angažovanje zaposlenih.

Dobar tim karakteriše visoka grupna kohezija – visok stepen pridržavanja grupnih normi i pravila. Optimalni broj članova u timu je od tri do osam.

Da bi osoba mogla da postane član tima, mora da poseduje osobine „timskog igrača”. Ove osobine proizlaze iz osnovnih dimenzija timskog rada, a to su:

TeamAdaptabilnost – korišćenje informacija kako bi se strategija tima prilagodila okolnostima.

Osobine: fleksibilnost, sklonost da se pomogne drugima, pružanje podrške.

Zajednička svest o situaciji – deljenje znanja o spoljašnjem i unutrašnjem okruženju tima.

Osobine: timska svesnost, sklonost ka deljenju informacija.

Praćenje performansi i povratna informacija – članovi tima daju, traže i prihvataju povratne informacije za timske zadatke.

Osobine: sposobnost za praćenje performansi, pružanje povratnih informacija i vršenje korekcija na osnovu njih.

Timski menadžment – članovi tima usmeravaju i koordiniraju aktivnosti, dodeljuju zadatke, planiraju, organizuju i motivišu druge članove tima.

Osobine: menadžerske sposobnosti, sposobnost motivisanja, planiranja i postavljanja ciljeva.

Interpersonalni odnosi – članovi tima održavaju optimalne odnose razrešavanjem konflikata, saradnjom i podizanjem morala.
Osobine: veština rešavanja konflikata, saradljivost i veština podizanja morala.

Koordinacija – članovi tima organizuju i raspoređuju resurse i aktivnosti kako bi osigurali da zadatak bude na vreme izvršen.

Osobine: organizacione sposobnosti, upravljanje vremenom, upravljanje aktivnostima.

Komunikacija – efikasna razmena informacija među članovima tima.

Osobine: sposobnost za traženje, prijem i davanje informacija, afirmisanje i davanje priznanja drugima.

Donošenje odluka – članovi tima integrišu informacije, identifikuju alternative, biraju rešenja i procenjuju rezultate.

Osobine: procena, evaluacija, rešavanje problema.

Osim osobina koje osobu čine „timskim igračem”, potrebno je i da postoji podela uloga kako bi se obezbedila komplementarnost. Uloge u timu se dodeljuju prema specifičnim sposobnostima i sklonostima članova, a to su: koordinator, radnik u timu, specijalista, kreativac, dizajner, finišer, operater, procenjivač, podstrekač.

DOGAĐAJI

Citat dana

Nije siroče onaj ko je ostao bez roditelja, nego je siroče onaj ko je ostao bez znanja i odgoja.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: