Network Administrator

Administratori mreže su odgovorni za upravljanje softverskim i hardverskim strukturama mreže sistema, kao što je LAN (Local Area Network) ili WAN (Wide Area Network) i za njihovo održavanje. Mreže mogu biti jednostavne, poput nekoliko umreženih računara, ali isto tako mogu sadržati stotine i hiljade povezanih kompjutera.

Glavni zadaci i odgovornosti administratora mreže

  • AdministrationInstalira operativne sisteme i ažurira ih, vodeći pri tome računa da sistem funkcioniše besprekorno.
  • Mrežni administratori se bave instalacijama kod krajnjih korisnika.
  • Na velikim mrežama, administratori koriste instalacione pakete kako bi softver bio daljinski postavljen na više radnih stanica istovremeno.
  • Administratori mreže rade sa hardverom kao što su prekidači i ruteri, radi proširenja ili rekonfiguracije mreže i odgovorni su za dizajniranje mreže, tako da su mreže i interne softverske konekcije uvek povezane i u funkciji.
  • Administratori mreže identifikuju potencijalne probleme u sigurnosti i predlažu rešenja za očuvanje mreže i individualnih radnih stanica od virusa.
  • Administratori preporučuju adekvatne programe i poboljšanja i savetuju menadžment koje nove tehnologije bi trebalo implementirati.
  • Nadgledaju sve konekcije između mreže i interneta.
  • Mogu biti odgovorni za održavanje veb-sajta organizacije  i za implementaciju aplikacija i tehnologija koje mogu unaprediti prikupljanje podataka.

Obrazovanje i iskustvo

  • Poželjna je bečelor diploma.
  • Ukoliko se teži višem položaju, potreban je viši nivo diplome ili relevantne obuke u oblasti administracije mreže, odnosno posedovanje Microsoft i Cisco sertifikata

Sertifikati
Najtraženiji sertifikati međunarodnih kompanija jesu: CCNA (Cisco Certified Network Associate), MCSE (Microsoft Certified System Engineer) i MCSA (Microsoft Certified System Administrator).

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje je stvorilo bezgraničnu populaciju koja je sposobna da čita, ali nije sposobna da razlikuje šta je vredno čitanja.
Džordž Makoli Treveljan

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: