Network Administrator

Administratori mreže su odgovorni za upravljanje softverskim i hardverskim strukturama mreže sistema, kao što je LAN (Local Area Network) ili WAN (Wide Area Network) i za njihovo održavanje. Mreže mogu biti jednostavne, poput nekoliko umreženih računara, ali isto tako mogu sadržati stotine i hiljade povezanih kompjutera.

Glavni zadaci i odgovornosti administratora mreže

  • AdministrationInstalira operativne sisteme i ažurira ih, vodeći pri tome računa da sistem funkcioniše besprekorno.
  • Mrežni administratori se bave instalacijama kod krajnjih korisnika.
  • Na velikim mrežama, administratori koriste instalacione pakete kako bi softver bio daljinski postavljen na više radnih stanica istovremeno.
  • Administratori mreže rade sa hardverom kao što su prekidači i ruteri, radi proširenja ili rekonfiguracije mreže i odgovorni su za dizajniranje mreže, tako da su mreže i interne softverske konekcije uvek povezane i u funkciji.
  • Administratori mreže identifikuju potencijalne probleme u sigurnosti i predlažu rešenja za očuvanje mreže i individualnih radnih stanica od virusa.
  • Administratori preporučuju adekvatne programe i poboljšanja i savetuju menadžment koje nove tehnologije bi trebalo implementirati.
  • Nadgledaju sve konekcije između mreže i interneta.
  • Mogu biti odgovorni za održavanje veb-sajta organizacije  i za implementaciju aplikacija i tehnologija koje mogu unaprediti prikupljanje podataka.

Obrazovanje i iskustvo

  • Poželjna je bečelor diploma.
  • Ukoliko se teži višem položaju, potreban je viši nivo diplome ili relevantne obuke u oblasti administracije mreže, odnosno posedovanje Microsoft i Cisco sertifikata

Sertifikati
Najtraženiji sertifikati međunarodnih kompanija jesu: CCNA (Cisco Certified Network Associate), MCSE (Microsoft Certified System Engineer) i MCSA (Microsoft Certified System Administrator).

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: