Pojam poslovnog bontona

U današnjem poslovnom svetu više nije dovoljno samo dobro poznavati svoje poslovno područje delatnosti, već je potrebno dobro se slagati sa drugima, lepo se ponašati i dopustiti da se drugi lepo osećaju u vašem društvu. Poslovni bonton ne razlikuje se puno od bontona koji smo usvojili od roditelja i u školi. Ipak, u poslovnom svetu postoje neke specifičnosti na koje bi trebalo obratiti pažnju i usvojiti ih. Danas za svaku delatnost i gotovo svako radno mesto postoji kodeks ponašanja koji je jedinstven i koji se očekuje od zaposlenih na određenom radnom mestu. Dobro poslovno ponašanje igra važnu ulogu u poslovnoj karijeri. Ono što je sigurno jeste da stručnost nije jedini kvalitet koji se zahteva od poslovnih ljudi da bi mogli računati na visoke pozicije u organizaciji. Poslovno ponašanje je važno zbog toga što ljudi procenjuju i vrednuju vas i vaše preduzeće na osnovu percepcije koja se temelji na onome što vide i osete u kontaktu s vama.sfwe

Bonton se definiše kao skup pravila ponašanja u društvu, tj. kao pristojno i uljudno ponašanje. Mogu se sresti i pojmovi kao što su protokol, kultura ponašanja i sl. Nije dovoljno znati samo kako se pozdravljamo, sedimo za stolom, služimo priborom za jelo i sl. To su maniri koje svi kulturni ljudi poznaju i usvoje kao uobičajeno ponašanje. Suština usvajanja poslovnog bontona jeste da on postane deo svakodnevnog sopstvenog ponašanja. U psihološkom, kulturološkom i sociološkom smislu, postoje četiri osnovna načina na koje predstavljamo sebe drugima: 

  • Predstavljanje sopstvene ličnosti u javnosti (kakvi bismo želeli da budemo);                              
  • Predstavljanje „umanjene“, skromne varijante ličnosti;
  • Predstavljanje pretenciozne, ulepšane varijante; 
  • Predstavljanje sebe kakvi zaista jesmo. 
Bonton u verbalnoj komunikaciji podrazumeva odgovornost prema izgovorenoj, a pogotovo datoj reči. Sve što kažemo ili izjavimo u javnosti ima određenu težinu i značaj. Iza kompletnog govora ili prezentacije stoji osoba koja se prezentuje na svoj način. Zbog toga, objektivnost, poštenje, držanje, reči doprinose sticanju ugleda u poslovnom okruženju. Veoma je važno u javnosti stvoriti sliku o pouzdanom, poverljivom i sigurnom partneru, korektnom, susretljivom i ljubaznom kolegi, o lideru koji je sposoban, stručan i pun znanja da oko sebe stvori kreativnu atmosferu za rad.

Poslovna komunikacija predstavlja sistem ili strukturu usvojenih konvencija koje se dobrovoljno prihvataju, neguju i razvijaju. To su opšteprihvaćena pravila ponašanja (maniri, odeća, pozdravljanje, ponašanje na javnom mestu, principi, načela itd.). Pravila ponašanja i protokol, koji predstavljaju standarde za kretanje u društvu, mogu se posmatrati u odnosu na pojedine složene segmente, kao što su:
  1. ponašanje – maniri,                                                   
  2. oslovljavanje – obraćanje,                                                                
  3. tituliranje, pozdravljanje,                                                                 
  4. poslovni protokol,                                                               
  5. poslovni moral,                                                              
  6. odevanje

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: