Postizanje poslovnih rezultata

Najmerodavnija karakteristika uspešnosti je ostvareni rezultat. Ostvarenje poslovnih rezultata postiže se ispravnim korišćenjem i usmeravanjem resursa kako bi dogovoreni poslovni ciljevi bili realizovani.

Karakteristično ponašanje

 • SolutionKorišćenje veština, prosuđivanje i ulaganje napora da bi se posao obavio
 • Pojašnjenje uloge i ciljeva
 • Identifikovanje mogućnosti razvoja poslovanja i zadovoljavanja potreba klijenata
 • Preusmeravanje sopstvenog vremena i resursa kako bi se postigao cilj
 • Traženje proizvoda i usluga koji zadovoljavaju potrebe klijenata
 • Postavljanje prioriteta
 • Usklađivanje ciljeva sa poslovnim planovima

Strateška uloga

 • Istraživanje radi identifikovanja novih klijenata, tržišta i proizvoda
 • Sinhronizovanje glavnih strateških planova radi ostvarivanja maksimalnih poslovnih rezultata
 • Identifikovanje mogućih pretnji po poslovnu strategiju i razvijanje rezervnih planova
 • Usklađivanje sopstvenih ciljeva i zadataka sa ciljevima i zadacima kolega
 • Komuniciranje promena, prioriteta i ciljeva
 • Raspodeljivanje odgovornosti među članovima tima

Specijalistička uloga

 • Slušanje klijenata pre nuđenja rešenja
 • Planiranje vremena i budžeta
 • Primena tehnika procene i upravljanje rizicima kako bi se zaštitilo poslovanje
 • Usmeravanje istraživanja i resursa na najprofitabilnije oblasti

Operativna uloga

 • Održavanje jasnog fokusa na indikatore dobre usluge
 • Identifikovanje mogućnosti za poboljšanje efikasnosti radnih procesa

Uslužna uloga

 • Analiziranje istinskih potreba klijenata i iznalaženje jednostavnih rešenja
 • Sprovođenje istraživanja potrošača i davanje smernica osoblju

Prodajna uloga

 • Redovna procena napretka u odnosu na postavljene planove
 • Promena radnog rasporeda koji će uključivati nove prioritete
 • Puno razumevanje novih i postojećih proizvoda i usluga
 • Utvrđivanje prednosti i rizika predloženih rešenja
 • Pretresanje baze klijenata da bi se utvrdile potencijalne prodajne mogućnosti

Za postizanje poslovnih rezultata dobro je držati se određenih koraka i smernica:

1. Koristite samo efektne komunikacione postupke. Ne komunicirajte radi komunikacije. Neka svaka vaša reč nosi određeno značenje i smisao, bilo da komunicirate sa svojim nadređenim ili sa kolegama.

2. Vodite vlastitim primerom (demonstrirajte karakter i kompetentnost). Pravi lider kaže „Za mnom, junaci“, a ne „Napred, drugovi“! Morate imati samopouzdanja i biti sigurni u svoju viziju, jer pravom timu treba dobar vođa.

3. Jasna vizija i misija. Da svi znaju ZAŠTO rade, KUDA idu i ŠTA im je krajnji cilj. Potrebno je da delegirate zadatke tako da svaki zaposleni zna šta je njegov posao.

4. Motivacija za stvaranje osećaja vlasništva (odgovornosti za rezultate). Da se zna ko će odgovarati za greške, ali i ko će dobiti nagradu za uspehe.

5. Razjasnite očekivane rezultate sa svim zaposlenima. Da se zna tačno šta se od svakog očekuje, a ne da svako podrazumeva ličnu verziju zajedničke priče.

6. Negujte saradnju i timski rad. Prošlo je vreme univerzalnih genija i sveznalica. Danas je sve u timskom radu i saradnji.

7. Jasni ciljevi i merenje rezultata. Ako se nešto ne može meriti, onda se njime ne može ni upravljati.

8. Dobri radni odnosi. Samo zadovoljni zaposleni mogu imati zadovoljne kupce/ korisnike usluga.
Trening i edukacija zaposlenih. Jedina prava konkurentna prednost svake organizacije je u kompetentnosti njenih zaposlenih.

9. Trening i edukacija zaposlenih. Jedina prava konkurentna prednost svake organizacije je u kompetentnosti njenih zaposlenih.

10. Sistematski planirajte svaku aktivnost. Planirajte put do uspeha!

11. Brzo uklonite prepreke na putu do uspeha. Na globalnom tržištu (neviđene) konkurencije nemate vremena za čekanje. Konkurencija vas sigurno neće čekati da se pokrenete.

12. Pratite trendove i radite na ličnom razvoju. Na tome ozbiljno radi i vaša konkurencija i jedino je tako možete pobediti.

13. Osigurajte protok povratnih informacija i mentorstvo. To je jedini način da se organizacijsko znanje akumulira, ali i širi i razvija.

14. Budite pažljivi pri zapošljavanju ljudi. Ništa nije pogubnije po biznis od angažovanja ljudi neadekvatnog profila.

15. Razjasnite vašu menadžersku ulogu u stvaranju vrednosti. Da vaši zaposleni shvate ZAŠTO ste im menadžer i gde je njihovo mesto.

16. Osigurajte neprestano praćenje i merenje efikasnosti. Ako je vi ne pratite i ne merite, učiniće to vaša konkurencija.

17. Opremite ljude potrebnim resursima. Ne očekujte od njih rezultate ako nisu osposobljeni da ih pruže.

18. Proaktivno unapređujte procese. Svakoga dana u svakom pogledu.

19. Primenite konstruktivno ocenjivanje i razvoj zaposlenih. Ako se ne razvijaju i vi ne preduzimate ništa, kako ćete ih motivisati?

20. Stalno preispitujte svoje odluke. Nemojte žuriti, budite sigurni u svoje odluke kako se ne biste kretali u pogrešnom smeru.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje je jednostavno duša zajednice kada se prenosi sa generacije na generaciju.
Žilbert K. Čelsterton

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: