Prilagođavanje promenama

Sposobnost lakog prilagođavanja promenama je jedna od najkorisnijih osobina koje zaposleni mogu da poseduju. To je uslov uspešnosti kompanije. Promene u okruženju kompanija kao što su: evolucija globalnih tržišta, sve brži razvoj i širenje tehnologije, zahtevi kupaca za diferencijacijom proizvoda, utiču na poslovanje svih organizacija.

Osobinu prilagođavanja promenama treba razvijati i podsticati tako što će se koristiti sve šanse koje nastaju iz promena. Često koristimo termin „prilagođavanje promenama”, a ni sami nismo svesni toga šta on, zapravo, podrazumeva.

Karakteristično ponašanje

 • slikaUčenje iz mogućnosti koje nastaju s promenama
 • Prilagođavanje sopstvenog stila i pristupa u zavisnosti od novih informacija
 • Ulaganje maksimalnog napora kako bi se neophodnost promene razumela
 • Gledanje na promenu kao na novu šansu, a ne kao na pretnju
 • Obeshrabrivanje nepotrebnih i štetnih nagađanja
 • Održavanje lične uspešnosti i energetskog nivoa u suočavanju sa nejasnoćama i neizvesnošću
 • Objektivno procenjivanje sopstvenih snaga i slabosti
 • Održavanje plana učenja ažurnim

Strateška uloga

 • Minimizovanje konfuzije koja nastaje s promenom, dajući jasna objašnjenja i razloge zbog kojih dolazi do promene
 • Usklađivanje potrebe za poslovnom diskrecijom sa potrebom zaposlenih da budu informisani
 • Shvatanje da je pristajanje zaposlenih na promenu preduslov za to da promena zaživi

Upravljačka uloga

 • Pomaganje zaposlenima da vide koristi koje nastaju iz promene
 • Ohrabrivanje zaposlenih koji imaju teškoće u suočavanju sa neizvesnošću
 • Podržavanje poslovnih inicijativa, čak i kada je neko lično nesiguran po pitanju krajnjeg rezultata

Specijalistička uloga

 • Istraživanje okruženja kako bi se uočili novi načini razmišljanja pre konkurencije
 • Pružanje najbolje usluge
 • Otvorenost ka novim idejama, procesima i tehnologijama
 • Usvajanje novih veština kako bi se održala sveopšta operativna efikasnost
 • Traženje novih načina za uvođenje efektivnijih radnih metoda
 • Prihvatanje novih načina pružanja efektivnih usluga

Uslužna uloga

 • Razvijanje sopstvenog sklopa veština kako bi se odgovorilo promenljivim zahtevima
 • Gledanje na promenu iz klijentove perspektive
 • Traženje obuke koja će biti od koristi za klijente

Prodajna uloga

 • Kritičko osvrtanje na sopstvenu uspešnost posle svakog prodajnog razgovora
 • Odgovaranje na profesionalne i razvojne zahteve industrije
 • Učenje o novolansiranim proizvodima i uslugama

Da li se brzo prilagođavate?

Rešite test i saznajte da li ste neko ko se brzo prilagođava novim okolnostima.
Odgovori pod a) nose 5 poena
Odgovori pod b) nose 3 poena
Odgovori pod c) nose 1 poen

 1. Da li volite da sklapate nova poznanstva?
 a) Volim da upoznajem nove ljude, jer sam po prirodi druželjubiv/a.
 b) Samo ponekad, kada me zainteresuju.
 c) Povučena sam osoba i nisam sklon/a da sklapam nova poznanstva.

 2. Primorani ste da promenite stan/grad u kome živite. Vaša reakcija je...
 a) Jedva čekate, jer je to šansa da upoznate nešto novo.
 b) Nije vam svejedno, ali idete dalje.
 c) Razočarani ste i tužni. Stalno razmištaljete šta napuštate.

 3. Da li ste timski igrač?
 a) Uživam da rešavam zadatke u saradnji sa drugima.
 b) Mogu da radim u timu, ali ne sa bilo kim.
 c) Najviše uspeha imam kada radim sam/a.

 4. Odluku svog najboljeg prijatelja da napusti grad/zemlju...
 a) Podržavate i srećni ste zbog njegove odlučnosti.
 b) Tužni ste jer vam odlazi prijatelj, ali svesni ste da je to dobra odluka.
 c) Ljuti ste, jer vas napušta prijatelj.

 5. Kada nastupe nepredviđene okolnosti, reagujete...
 a) Uvek nastojim da izvučem maksimum iz svake situacije.
 b) Ukoliko je dobro onda prihvatam, ako je loše onda izbegavam.
 c) Držim se po strani.

Ako imate više od 20 poena:
Vi ste osoba koja se odlično prilagođava novim okolnostima i nećete imati problema da se uklopite u novo radno okruženje. Negujte svoj pozitivan stav i osobine koje vam omogućavaju da ostavite dobar utisak na svoju okolinu.

Ako imate od 15 do 20 poena:
Osoba ste koja ne izaziva ni negativan, ali ni pozitivan stav kod ostalih, a često ste i sami indiferentni prema okruženju. Da biste se lakše uklopili, potrebno je da se više zainteresujete za okolinu i da svoje misli i ideje češće delite sa drugima. Počnite sa malim promenama, kako biste vremenom postali fleksibilniji.

Test preuzet iz magazina Karijera broj 16.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: