Priprema za preduzetništvo

Ako želite da se samostalno bavite preduzetništvom, bitno je da poznajete aktivnosti koje pre toga morate obaviti, kao i redosled obavljanja tih aktivnosti.

1. Preispitivanje sebe

Prvo morate preispitati sebe, svoje želje, sposobnosti i resurse.

U prvoj fazi, vi ćete utvrditi svoje kapacitete, vrednosti i prioritete i odrediti vreme koje možete posvetiti preduzetničkom poduhvatu, a da pri tome ne žrtvujete vreme posvećeno porodici, prijateljima, vašim preokupacijama i hobijima.

2. Organizacija ljudi

Druga aktivnost koju morate obaviti jeste organizacija tima ljudi i saradnika koji će učestvovati u preduzetničkom poduhvatu: zaposleni, partneri, konsultanti...

Zaposleni moraju imati komplementarna znanja i veštine i biti motivisani da rade u budućem timu.

slika

3. Savladavanje znanja i veština

Radi sticanja potrebnih veština i znanja, neophodno je da inovirate svoje znanje, obučite se u novoj oblasti, pohađate kurseve i seminare.

Iščitajte potrebnu literaturu ili radite na bilo čemu što će pomoći svim učesnicima u budućem poslu. Pretplatite se na profesionalne časopise, potražite novosti i informacije na internetu...

4. Obezbeđenje početnog kapitala

Sledeća faza jeste faza obezbeđenja početnog kapitala.

Neophodan uslov da uđete u svet preduzetništva jeste da obezbedite novac za buduće poslovanje.
Možete koristiti svoju ušteđevinu ili pozajmiti novac od porodice i prijatelja.

Da biste obezbedili kreditna sredstva od banaka ili fondova, neophodno je da napravite dobar biznis plan.

Ako nemate dovoljno finasijskih sredstava, možete ostati u radnom odnosu u postojećoj kompaniji ili instituciji dok ne razradite, razgranate i učvrstite svoj privatni posao, ali će vam za to biti potrebno mnogo vremena.

Bitno je i da upoznate zakonske propise koji se odnose na kreditiranje, uvoz i izvoz, nabavku opreme, osiguranje, takse, carine i sl.

5. Istraživanje tržišta

Peta faza je faza istraživanja tržišta. Posle formulisanja poslovne ideje, potrebno je da istražite buduće tržište proizvoda ili usluga. To podrazumeva sagledavanje i analiziranje potencijalnih kupaca, konkurenata, ponudu i tražnju, kao i sve ostale uslove za obavljanje određenog posla.

Pripremite potrebne analize u vezi sa opremom i buduće usluge sa strane, nabavku računara, korišćenje sredstava telekomunikacije...

Obezbedite potrebne informacije o špediterima, dobavljačima, distributerima, strateškim partnerima, izvorima novčanih sredstava i sirovina...

6. Planiranje biznisa

Ako nameravate da pozajmljujete sredstva putem kredita, vaš poslovni plan mora biti detaljno urađen, pouzdan i sa preciznim pokazateljima.

Biznis plan predstavlja okvir koji će vas usmeriti ka donošenju ispravnih poslovnih odluka.

7. Angažovanje pomoći sa strane

Ako ste vi ili ljudi koje nameravate da zaposlite nedovoljno obučeni za vođenje i obavljanje posla, treba da konsultujete ili angažujete stručne i profesionalne kadrove kao što su: planeri, računovođe, bankari, konsultanti, pravnici, agencije za odnose sa javnošću, agencije za istraživanje tržišta...

8. Obezbeđenje prostora i opreme

Prostor i oprema su važan uslov za uspešno obavljanje svakog posla. Potrebno je da obezbedite i dizajnirate radno mesto, bilo da se ono nalazi u vašoj kući ili stanu, ili u posebno iznajmljenom poslovnom prostoru. Prostor bi trebalo da bude dobro opremljen, uređen i prostran.

9. Izgradnja tehničke i informacione infrastrukture

Da biste se povezali sa klijentima, bankama, poreskom upravom i sličnim institucijama, potrebno je da nabavite opremu za obavljanje raznih poslovnih usluga: računar, štampač, telefonski sistem, softver za analizu podataka, skener i sl.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: