Razvijanje strategije

Svaka kompanija mora da zna gde se trenutno nalazi, u kom pravcu želi da nastavi, kao i na koji način želi da stigne do cilja. Strategija kompanije se sastoji od više manjih. Doprinos razvoju valjanih poslovnih strategija koje stvaraju radne vrednosti jedna je od ključnih komponenti. Poslovna strategija obuhvata utvrđivanje različitih načina za ostvarivanje misije i ciljeva kompanije.

Karakteristično ponašanje

 • StrategyStalno praćenje tržišta, političkih, ekonomskih i društvenih trendova i konkurentske aktivnosti
 • Identifikovanje snaga i slabosti proizvoda i usluga u odnosu na promenjive potrebe klijenata
 • Davanje predloga kako povećati konkurentsku prednost
 • Razvijanje ambicioznih, ali realnih, planova i strategija
 • Orijentisanost na izbor oblasti poslovne delatnosti i alokaciju faktora proizvodnje radi stvaranja i održavanja konkurentske prednosti

Strateška uloga

 • Identifikovanje ključnih profitnih drajvera u poslovanju
 • Identifikovanje strateških mogućnosti za ispunjavanje poslovne misije
 • Procena snaga i slabosti, pretnji i šansi za celokupno poslovanje
 • Korišćenje poslovnih snaga da bi se ostvarila konkurentska prednost
 • Procena sposobnosti zaposlenih da odgovore na buduće izazove i da iniciraju adekvatna rešenja
 • Inkorporiranje vizije, vrednosti koje čine brend i strateških namera u planove na svim nivoima poslovanja
 • Kreiranje niza strateških opcija za stvaranje vrednosti za akcionara
 • Provera efektivnosti procesa strateškog planiranja
 • Povećanje delotvornosti poslovne strategije kroz koordinaciju sa drugim kompanijskim jedinicama
 • Procena finansijskih ograničenja i korišćenje tih informacija za oblikovanje strategije
 • Usklađivanje politike sa datom poslovnom direktivom i strategijom
 • Identifikovanje mogućih strateških alijansi, što bi povećalo akcionarsku vrednost

Upravljačka uloga

 • Objašnjavanje „velike slike” svim zaposlenima
 • Unošenje ideja i inicijativa u proces organizacionog planiranja
 • Prevođenje strateških planova u planove koji se lokalno realizuju
 • Određivanje budžeta za realizaciju planova
 • Procena sveopšte sposobnosti zaposlenih da odgovore na zahteve

Specijalistička uloga

 • Poznavanje trendova i nove komercijalne upotrebe relevantne ekspertize/ tehnologije
 • Unošenje novih perspektiva i podataka u proces strateškog planiranja
 • Korišćenje specijalističkih tehnika procene rizika i koristi od strateškog planiranja
 • Održavanje pažnje na lokalnim poslovnim planovima i na doprinosu sopstvenog tima njihovom uspehu
 • Procena implikacija IT-ja i reinženjeringa na lokalne operativne planove i procese

Uslužna uloga

 • Utvrđivanje načina na koji sopstvena uloga doprinosi sveopštem uspehu strategije
 • Predlaganje linijskom menadžmentu načina kako da lokalni poslovni planovi budu uspešni

Prodajna uloga

 • Davanje doprinosa lokalnim poslovnim planovima kroz korišćenje realnih procena potencijalne prodaje.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: