Šta je karijera i zašto je bitno njome upravljati?

  Reč karijera upotrebljavamo svakodnevno, pa samim tim stičemo utisak da nam je ovaj pojam poznat i jasan. Ipak, mnogi ljudi ne znaju šta sve pojam karijera podrazumeva i na šta se odnosi.

   Šta je to karijera ?

   Većina ljudi razmišlja pogrešno, misleći:

   • da karijeru imaju oni koji rade nešto naročito vredno, važno ili popularno (npr. u nauci, politici, sportu, bankarstvu...),
   • da se karijera odnosi samo na napredovanje u poslu po pitanju plate, boljih uslova rada,
   • da je karijera isto što i zaposlenje, tj. posao.

   KarijeraSavremeno shvatanje pojma karijere podrazumeva da:

   • svi imaju karijeru - ne odnosi se samo na elitu u društvu,
   • karijera je dinamična (nekad napredujemo, nekad ostajemo na istom mestu, nekada dobijemo otkaz, nekada promenimo posao, ali sve je to deo karijere),
   • karijera je više od posla koji obavljate, ona obuhvata i obrazovanje, vašu ulogu u društvu i porodici i slobodno vreme,
   • karijera traje gotovo celoga života - ne počinje zapošljavanjem, niti se završava penzijom.

   Jednu karijeru može da sačinjava:

   • radno iskustvo
   • društvena uključenost
   • zaposlenje
   • kulturne akivnosti
   • trening
   • interesi
   • volonterski rad

   Iz prethodnog možemo zaključiti da je karijera rezultat aktivnosti čoveka u poslovnom, porodičnom i društvenom životu. Predstavlja razvoj pojedinca u učenju i radu tokom života.

   Karijera je međusobno povezan sled poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom radnog veka, koji prati promene u naklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije i drugo.

   Upravljanje karijerom je proces u kome vi pratite, raspoređujete i usmeravate vaše potencijale radi ostvarenja prethodno zacrtanih ciljeva i želja. Čovek bi trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija. Dobro je imati stav da ste zaposleni kod samog sebe i obavljati svaku aktivnost najbolje moguće. Preduslov za upravljanje karijerom je visok nivo samopoznavanja. Morate znati koje su vam prednosti, koje su vaše mane, kako biste prednosti ojačali, a mane otklonili tokom vremena.

   Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reaguju inertno. Takav stav ima za posledicu lošu karijeru i krajnje nezadovoljstvo sopstvenim životom. Planiranje je osnovni deo upravljanja karijerom; čak iako to planiranje daje samo okvire za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definisanja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća verovatnoća da će vam se takvi zacrtani ciljevi i ostvariti.

   Koraci u upravljanju karijerom - GROW model:

   1. Postaviti cilj karijere (Goal)
   2. Ustanoviti trenutno stanje (Reality)
   3. Odrediti rešenja/načine kojima će se ostvariti cilj (Options)
   4. Pratiti ostvarenja (Will)

   Krajnji cilj upravljanja karijerom je, naravno, razvoj u karijeri. Elementi razvoja karijere su:

    1. Razvoj na poslu (on-the-job):

     • kontinuirane stručne edukacije,
     • coaching,
     • mentoring,
     • rotacija,
     • savetovanje,
     • podela znanja i iskustva,
     • obogaćivanje opisa radnog mesta,
     • samoobučavanje /samorazvijanje,
     • rad na projektu / vođenje projekta.

     2. Formalne (interne/eksterne) obuke, razvoj:

     • stručno usavršavanje,
     • trening za razvijanje kompetencija.

     3. Savetovanje u karijeri (kod većih organizacija primenjuje se interno savetovanje o karijeri):

     • workshopovi za planiranje karijere,
     • interaktivni programi za izgradnju karijere.

     Poslodavci sve više cene radno i obrazovno iskustvo koje se stiče nezavisno od formalnog obrazovanja, a to je ono što se stiče u toku slobodnog vremena, tzv. neformalno obrazovanje. Celoživotno učenje ključno je za vašu karijeru. Zato činite sve što je u vašoj moći kako biste radili na sebi i dodatno se usavršavali.

     Sigurnost ne leži u tome da nađete posao i da se tu sve završava. Sigurnost je u tome da ste zapošljivi, tj. da uvek možete da nađete novi posao. To znači da ste opremljeni znanjem, veštinama, informacijama, da pratite trendove. Takođe, imajte na umu da je motivisanost ključni faktor uspeha u karijeri!

     DOGAĐAJI

     Citat dana

     Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
     Teodor Ruzvelt

     Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

     Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

     Email: