SWOT analiza

SWOT analiza je marketinško pomagalo koje kompanije imaju na raspolaganju, a omogućuje im da izbegnu kratkovidost i da budu spremne na buduće izazove.

SStrength (Jačina)                  

WWeakness (Slabost)

OOpportunity (Šansa)

TThreat (Pretnja)

Reč je o konceptu koji bi trebalo da vam omogući sistematsku analizu pretnji i šansi, kao i njihovo usaglašavanje sa jakim i slabim stranama kompanije.

Koristeći SWOT analizu, kompanije se vrlo lako mogu usmeriti na područja u kojima su jake, kao i na ona u kojima leže njihove najveće mogućnosti.

SWOT analiza jeste metod koji omogućava da se biznis u potpunosti definiše na osnovu faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje.

Najpre je potrebno pronaći jake i slabe strane (unutrašnje osobine i sposobnosti biznisa), a zatim identifikovati šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije).

Mogućnosti i pretnje su svuda oko nas. Veoma je bitno proceniti kakva je situacija u najbiližem okruženju, ali i u celom svetu. Na primer, neki poslovi se lakše održavaju i u recesiji, a ne samo kada je poslovna klima dobra. Ovakve stvari mogu biti od velike važnosti. Mogućnosti i pretnje mogu imati ličnu konotaciju. Na primer, roditeljske obaveze mogu predstavljati problem, jer preduzetnik nema dovoljno vremena da odgovori poslovnim zahtevima.

Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrat od četiri polja u kojima se definišu četiri faktora.

 1. Sposobnost – jaka strana biznisa

U prvom polju SWOT analize daju se odgovori na sledeća pitanja:

 • Zašto je firma uspešna?
 • Šta je to što se radi dobro?
 • Zašto su kupci zadovoljni saradnjom sa firmom?
 • Jaka strana biznisa može biti dugogodišnje proizvodno iskustvo, širok asortiman proizvoda, visok stepen iskorišćenja kapaciteta, visok kvalitet proizvoda, razvijena saradnja s distribucijskom mrežom, kvalitetan servis, renome na tržištu, kvalifikovan menadžment itd.

SWOT2. Slabost – slaba strana biznisa

Slaba strana nekad može mnogo da utiče na produktivnost i performanse biznisa, na proizvodnost ili nedostatak resursa, sposobnosti i mogućnosti.

 • Šta je potrebno poboljšati u vezi sa biznisom (izlazak na tržište, resursi, upravljanje, kontrola)?
 • Šta je potrebno promeniti? 
 • Gde postoje propusti u poslovanju? 
 • Šta treba uraditi da bi se poboljšale performanse? 
 • Šta konkurenti rade bolje od nas?

Potrebno je definisati što više slabosti, ne preskakati ih, napraviti listu grešaka, propusta i nedostataka, kako bi se delovalo na njihovom otklanjanju.

Slabe strane biznisa mogu biti: zastarela tehnologija, mali proizvodni kapaciteti, visoki troškovi radne snage, nekonkurentan proizvod, neprilagođenost tržištu, loš dizajn i pakovanje proizvoda, itd.

3. Šansa okruženja

Najlakše se uspeva ako se odgovori na pitanja:

 • Koje su šanse za razvoj  biznisa?
 • Šta kupci žele, a ne dobijaju od konkurenata?

Da biste iskoristili šanse na tržištu, potrebno je da poznajete trendove u sektoru biznisa, u pogledu tržišta, konkurencije, tehnologije itd.

Šanse biznisa mogu biti: oživljavanje privredne aktivnosti, oživljavanja aktivnosti u grani, promene propisa, porast korišćenja proizvoda, jačanje kupovne snage stanovništva itd.

4. Opasnost – pretnje okruženja

Na opasnosti se usmeravaju napori održanja biznisa i napredovanja na tržištu.
Ovde treba odgovoriti na pitanja:

 • Šta konkurencija čini da bi udaljila vašu firmu sa tržišta?
 • Šta konkurencija čini da bi onemogućila rast i razvoj vaše kompanije?
 • Kako konkurenti reaguju na potez koji vaša firma napravi?
 • Koji su trendovi na tržištu koji štete vašem poslovanju?

Opasnosti okruženja su: nepovoljni trendovi aktivnosti grane kojoj pripada delatnost kompanije, nelikvidnost kupaca, jačanje domaće i strane konkurencije, postojanje sivog tržišta, nepostojanje strategije razvoja, zakonska regulativa, inflacija, visoka cena finansijskih sredstava itd.

SWOT analiza može biti prilično subjektivna. Retko se dešava da dvoje ljudi analizira kompaniju na isti način. Zato je treba koristiti kao svojevrstan vodič u poslovanju. Ona je kratka, jednostavna i uvek napravljena u poređenju s konkurencijom. Poslovati mudro znači znati gde stojite danas i gde biste se mogli naći u budućnosti, a u tome je SWOT analiza od velike pomoći.

DOGAĐAJI

Citat dana

Edukacija je ključni element preživljavanja jer smo iz perioda industrijske tranzicije prešli u postindustrijsku, koja se bavi obradom informacija, a ne proizvodnjom dobara.
Gordon Mekfarlan

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: